Wizja ochrony środowiska

0

Firma Fujitsu rozpoczęła VI etap programu ochrony środowiska (Environmental Protection Program) obejmujący okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2013 r., realizując cele strategii ekologicznej Green Policy 2020 – średnioterminowej wizji ochrony środowiska Grupy Fujitsu planowanej do roku 2020 (oprac. w lipcu 2007 r.).

W ramach VI etapu działań Grupa Fujitsu określiła 18 celów w sześciu kategoriach:

  1. Zwiększenie nakładów na rzecz badań i rozwoju zaawansowanego, ekologicznego sprzętu teleinformatycznego – ponad 35% nowych technologii mają stanowić rozwiązania przyjazne dla środowiska.
  2. Zwiększanie wartości ekologicznej produktów i usług – projekt Green Policy Innovation: zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla o ponad 15 mln ton metrycznych w latach finansowych 2009-2012 (od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2013 r.). Ponad 30% nowo tworzonych produktów będzie zgodnych z najsurowszymi normami w zakresie ochrony środowiska.
  3. Wzmożenie wysiłków na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko – zmniejszenie do końca roku finansowego 2012 całkowitej emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością produkcyjną o 6% w stosunku do poziomu z 1990 r. Nowe cele: wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz ich popularyzowanie. Grupa będzie promować zaopatrywanie się u partnerów biznesowych, którzy ograniczają poziom emisji gazów cieplarnianych.
  4. Zwiększanie kontroli nad ochroną środowiska – zastosowanie globalnie zintegrowanego systemu zarządzania ochroną środowiska oraz zachęcanie pracowników do troski o środowisko podczas wykonywania codziennych czynności.
  5. Promowanie ochrony środowiska w społeczeństwie – do końca roku finansowego 2010 (czyli do 31 marca 2011 r.) oddanie do użytku Act-Local-System z informacjami na temat ekologicznych inicjatyw społecznych na całym świecie.
  6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności – opracowanie wskaźników do pomiaru złożonych czynników, które mają negatywny wpływ na bioróżnorodność.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ