Usługi w sieciach IP o zmniejszonym poborze mocy

0

Firma Juniper Networks, Inc. oferuje nowe aplikacje i usługi komunikacji zunifikowanej, które mają przyciągnąć klientów niższymi kosztami, większą niezawodnością i skalowalnością oraz mniejszym poborem mocy.

Zaletą nowych rozwiązań, będących rozwinięciem Intelligent Services Edge, jest uproszczenie sieci i łatwiejsza konwergencja usług komunikacyjnych, co jest możliwe dzięki integracji z routerami i infrastrukturą sieci IP podstawowych funkcji dostarczania usług. Zintegrowanana brama wielousługowa (Integrated Multiservice Gateway – IMSG) integruje sygnalizację SBC (Session Border Control) oraz funkcje bramy mediów z funkcjami routingu i ochrony (zawiera m.in. IPS, IPSec i zaporę sieciową).

Brama ta działa na kartach wielousługowych firmy Juniper Networks przeznaczonych do routerów serii M i MX. Producent szacuje, że poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby stosowania autonomicznych urządzeń, takich jak sterowniki brzegowe sesji (Session Border Controller), rozwiązanie IMSG może zmniejszyć pobór mocy zasilania nawet o ponad 30%. Karty wielousługowe są wyposażone we własne procesory, klienci mogą je więc dodawać do routerów bez pogarszania usług realizowanych przez te urządzenia.

Firmy korzystając z tradycyjnych sieci komunikacyjnych TDM, mogą wykorzystać rozwiązania Junipera do konwersji CTP (Circuit to Packet – łącza na pakiety), co upraszcza przeniesienie kanałów komunikacyjnych czy danych w starszych protokołach i różnych innych rodzajów ruchu do zunifikowanej infrastruktury IP/MPLS. Seria bram BX oraz karty interfejsu fizycznego emulacji łączy (PIC) do serii M umożliwiają przesyłanie ruchu TDM przez sieci IP/MPLS (obsługa analogowej transmisji głosu, kompresja fonii i gaszenie echa).

Juniper wprowadza także Telchemy embedded Performance Monitor (TePM – wbudowany monitor wydajności, opracowany przez firmę Telchemy). Jest to zintegrowana z routerem aplikacja służącą do zarządzania wydajnością ruchu IP i zapewniająca obserwację i diagnostykę świadczonych usług IP. Umożliwia czynną obserwację w warstwie sieci, sesji i aplikacji usług transmisji głosu i danych protokołem IP.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ