Telepraca a ekologia

0

Badanie „Telecommuting Study” przeprowadzone wśród pracowników firmy Cisco dowodzi, że telepraca umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zwiększa wydajność i zadowolenie z pracy i zapobiega emisji gazów cieplarnianych do środowiska dzięki ograniczeniu dojazdów do pracy.

Cisco Systems przedstawiła wyniki badania dotyczącego telepracy, w którym wzięło udział niemal 2000 jej pracowników. Badanie miało na celu ocenę aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z telepracą.

Współczesny model zatrudnienia ciągle się zmienia i coraz częściej wiąże się z podróżami zagranicznymi. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw rozważa wdrożenie strategii telepracy, aby obniżyć koszty i emisję gazów cieplarnianych oraz zatrzymać w firmie najbardziej utalentowanych pracowników. Badanie przeprowadzone przez Cisco pomoże dostrzec korzyści, jakie przemyślany system telepracy niesie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Firma Cisco umożliwia zatrudnianym osobom pracę w zespołach niezależnie od miejsca pobytu, co zwiększa ich wydajność i efektywność. Zgodnie z danymi działu biznesowych usług internetowych Cisco, który zajmuje się doradztwem w zakresie globalnych strategii, przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki telepracy oszczędności rzędu 277 mln USD rocznie. Cisco przewiduje, że pracownicy i pracodawcy będą w coraz większym stopniu odnotowywać korzyści z telepracy dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań informatycznych klasy korporacyjnej, które umożliwiają łączność z telepracownikami, np. Cisco Virtual Office i wprowadzone niedawno na rynek rozwiązanie Cisco OfficeExtend, a także narzędzie do współpracy online Cisco WebEx.

Firma Cisco przeprowadziła pod koniec 2008 r. badanie „Telecommuting Study”, aby ocenić liczne kwestie dotyczące telepracy, takie jak sposoby dojazdów do pracy, przeszkody technologiczne, jakość i wydajność pracy, wpływ na środowisko, zalety i wady elastycznego trybu życia i ogólne zadowolenie pracowników.
W badaniu wzięło udział 1992 pracowników firmy Cisco z regionów: Europa, Daleki Wschód, rynki rozwijające się, Japonia oraz USA i Kanada.

Wnioski z badania

  • Około 69% respondentów ocenia, że telepraca zwiększa ich wydajność, a 75% badanych uważa, że poprawia terminowość ich pracy.
  • 83% badanych jest zdania, że ich zdolność komunikacji i współpracy z kolegami w czasie pracy zdalnej jest taka sama, a nawet lepsza, w porównaniu z pracą w siedzibie firmy.
  • 67% badanych twierdzi, że telepraca podwyższa ogólną jakość ich pracy.
  • Dla 80% respondentów zaletą telepracy jest lepsza jakość życia.
  • Telepraca może też obniżyć wskaźnik rotacji pracowników, ponieważ ponad 91% badanych wymieniło możliwość pracy zdalnej jako ważny lub bardzo ważny czynnik ich ogólnego zadowolenia z pracy.
  • W 2008 r. system telepracy w Cisco pozwolił zapobiec emisji ok. 47 320 ton gazów cieplarnianych do środowiska dzięki ograniczeniu dojazdów do pracy.
  • Średnia odległość pokonywana przez osoby dojeżdżające do pracy różni się w poszczególnych regionach. Pracownicy w USA i Kanadzie muszą przejechać w obie strony średnio 48 km, w regionie Dalekiego Wschodu – ok. 22,5 km, a w Japonii – 42 km. Trasa dojazdu osób zatrudnionych w krajach rozwijających się liczy w obie strony średnio 26 km, natomiast w Europie średnia wynosi 74 km.
  • Telepraca pozwoliła pracownikom firmy Cisco zaoszczędzić na paliwie łącznie 10,3 mln USD w ciągu roku.

Źródło: www.cisco.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ