Sieć tysiąckrotnie bardziej zielona

0

Konsorcjum GreenTouch, ogólnoświatowa organizacja badawcza stawiająca sobie za cel tysiąckrotne zwiększenie sprawności energetycznej sieci teleinformatycznych, przedstawiło szczegółowe podsumowanie rezultatów osiągniętych w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy funkcjonowania.

Przedstawiciele konsorcjum zademonstrowali również wdrożenie koncepcyjne (proof of concept) rozbudowanego systemu antenowego — pierwszej z wielu technologii, nad których realizacją pracuje obecnie organizacja. Wdrożenie koncepcyjne nowego systemu antenowego pozwala wykazać, że zwiększenie liczby elementów anteny może się przełożyć na znaczne zmniejszenie ilości emitowanej energii. Na przykład, układ antenowy złożony ze 100 elementów umożliwia transmisję sygnału z wykorzystaniem zaledwie jednego procenta energii, która byłaby potrzebna do uzyskania tej samej jakości usług w przypadku pojedynczej anteny.

Elementem, który odróżnia rozbudowany system antenowy opracowany przez konsorcjum GreenTouch od innych systemów antenowych oraz umożliwia tak znaczne zmniejszenie zużycia energii, jest metoda transmisji sygnału. Nowy system pozwala uniknąć nadawania sygnału na całym obszarze objętym zasięgiem sieci (co jest typowe w przypadku innych systemów antenowych) i wykorzystać znajomość kanałów propagacji do selektywnego przesyłania skupionych wiązek informacji do wielu użytkowników jednocześnie. Wzrost liczby zainstalowanych elementów antenowych przekłada się przy tym na większe skupienie wiązki, a tym samym na mniejsze zużycie energii niezbędnej do przesłania określonej ilości informacji. Co ważne — pomimo znacznego zmniejszenia emitowanej mocy — siła sygnału i jakość usługi pozostają na tym samym poziomie. Opisywana technologia, w połączeniu z innymi osiągnięciami technicznymi w dziedzinie łączności bezprzewodowej, może przynieść w praktyce ogromne korzyści.

Prezentacja nowej technologii odbyła się podczas spotkania zorganizowanego przez konsorcjum GreenTouch w Londynie. Objęła ona również cykl prelekcji wygłoszonych przez specjalistów z branży, którzy omówili szczegółowo istotne cele osiągnięte przez GreenTouch od momentu powołania konsorcjum w ubiegłym roku, a także zwrócili uwagę na kilka z ponad dwudziestu realizowanych już lub rozpatrywanych projektów badawczych. Wśród najważniejszych osiągnięć należy wymienić: podwojenie liczby członków i nawiązanie współpracy z czołowymi naukowcami z różnych sektorów branży i krajów całego świata, powołanie zespołów roboczych pracujących na bieżąco nad kilkoma kluczowymi technologiami oraz zdobycie nagród magazynu „Global Telecoms Business” i Światowego Forum Ekonomicznego.
Pozostałe projekty dotyczą między innymi:

  • wykorzystania energooszczędnej, elektronicznej integracji funkcji routera pakietów w połączeniu z technologiami fotoniki krzemowej w celu zminimalizowania strat w połączeniach elektronicznych oraz interfejsach optycznych i elektronicznych stosowanych w szybkich optycznych sieciach transportowych;
  • zwiększania sprawności energetycznej w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych poprzez dynamiczne przydzielanie długości fal w sposób pozwalający ściślej dostosować ilość dostarczanej energii do wymagań danej usługi;
  • zmniejszenia zużycia energii w bezprzewodowych sieciach dostępowych bez ograniczania ich zasięgu poprzez zastosowanie oddzielnych sieci do transmisji danych i sygnalizacji, co pozwala uruchamiać urządzenia na żądanie — bez konieczności ciągłej pracy.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ