Prognozy Gartnera na rok 2010 i kolejne lata

0

Wśród najważniejszych trendów IT w najbliższych latach Gartner wymienia postępującą wirtualizację, rozwój środowisk cloud computing, walkę o mniejszy wpływ IT na środowisko oraz rosnącą liczbę urządzeń mobilnych umożliwiających dostęp do Internetu.

Gartner przewiduje, że w 2012 r. aż 20% firm nie będzie miało własnych zasobów IT. Do redukcji ilości wykorzystywanego sprzętu przyczyni się wirtualizacja serwerów i desktopów oraz powstawanie usług oferowanych w modelu cloud computing. Oczywiście nie zniknie zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy. Jednak budżety IT firm zostaną okrojone lub ukierunkowane na bardziej strategiczne projekty. Natomiast pracownicy IT będą musieli dostosować swoje umiejętności do nowych wymagań, należy się również liczyć z redukcją zatrudnienia.

Kolejne dwa ważne trendy dotyczą ochrony środowiska (green IT). Po pierwsze, w 2014 r. większość projektów IT będzie uwzględniała koszty związane z emisją dwutlenku węgla. Obecnie technologie wirtualizacji i zarządzania zużyciem energii przez stacje robocze pozwalają znacznie ograniczyć koszty energii elektrycznej, a te oszczędności zwiększają opłacalność projektów. Uwzględnianie kosztów emisji dwutlenku węgla w założeniach biznesowych projektów pozwoli firmom lepiej kontrolować ich wpływ na środowisko. Firmy skłoni do tego presja nie tylko ekonomiczna, ale również polityczna.

Co ciekawe, w 2012 r. w przypadku nowych komputerów PC wciąż 60% emisji gazów cieplarnianych nastąpi, zanim komputer zostanie po raz pierwszy włączony przez użytkownika. Okazuje się, że producenci będą bardzo powoli redukować ilość energii potrzebnej do wyprodukowania sprzętu. Obecnie w ciągu całego cyklu życia typowy komputer zużywa 10 razy więcej paliw kopalnianych niż sam waży, z czego około 80% jest wykorzystywane w czasie produkcji i transportu. Należy się jednak spodziewać, że producenci zostaną zobowiązani do informowania o wielkości emisji dwutlenku węgla związanej z danym produktem.

Z kolei w 2013 r. najliczniejszą grupą urządzeń służących do korzystania z Internetu będą telefony komórkowe (w tym roku ich liczba przekroczy liczbę komputerów PC podłączonych do globalnej sieci). Analitycy Gartnera przewidują, że w 2013 r. do Internetu będzie przyłączonych 1,78 miliarda komputerów. W tym samym roku liczba różnych odmian telefonów z przeglądarką internetową wyniesie 1,82 miliarda.

Rafał Janus

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ