Profity z inteligentnych sieci

0

Smart grid otwiera nowe możliwości przed telekomami i firmami z branży IT. Najnowszy raport NanoMarkets wskazuje inne grupy beneficjentów nowego rozwiązania.

Raport zawiera informacje o komponentach, które w ciągu najbliższych ośmiu lat (2010- 2017) odegrają istotną rolę w procesie transmisji i dystrybucji energii elektrycznej. Autorzy opracowania przewidują, że dostawcy komponentów, przewodów, okablowania, pamięci masowych, izolatorów dostarczą dla rynku smart grid produkty o łącznej wartości około 12 mld USD.

Jednym z elementów, który przyczyni się do poprawy jakości przesyłu energii elektrycznej będą wykorzystywane w budowie inteligentnych sieci energetycznych materiały kompozytowe. Okablowanie przeznaczone dla smart grid charakteryzuje się od dwóch do czterech razy większą pojemnością od tego, które znajduje zastosowanie w transmisji konwencjonalnej. W przyszłości wzrośnie znaczenie nanokompozytowych materiałów dielektrycznych. Dzięki ich wdrożeniu będzie możliwe zmniejszenie liczby awarii. Do końca 2017 r. wartość rynku nanokompozytowych materiałów dielektrycznych wyniesie 500 mln USD.

NanoMarkets zwraca również uwagę na rolę nowych związków chemicznych. W urządzeniach przeznaczonych dla smart grid węglik krzemu będzie sukcesywnie wypierać krzem. Do poprawy jakości pracy sieci energetycznych przyczynią się również takie związki chemiczne, jak azotan galu, tlenek cynku czy diamenty przemysłowe. Do 2017 r. wartość urządzeń elektronicznych korzystających ze związków chemicznych będących alternatywą dla krzemu osiągnie 400 mln USD.

Firmy budujące inteligentne sieci energetyczne wydadzą około 350 mln USD na kable nadprzewodzące oraz ograniczniki prądów zwarciowych. Dzięki zastosowaniu nadprzewodników będzie można uniknąć strat energii elektrycznej, zapewniając stabilne napięcie. Jedynie nanorurki mogą zapewnić wyższe przewodnictwo, ale to rozwiązanie na dalszą przyszłość.

Źródło: http://smart-grid.tmcnet.com

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ