Oszczędności na infrastrukturze IT przekładają się na korzyści ekologiczne

0

Rozmowa z Andrzejem Pelczarem, wiceprezesem zarządu i Jerzym Woźniakiem, dyrektorem Działu Sieci Teleinformatycznych, OPTeam SA

GreenITfocus: Jakie ekologiczne rozwiązania zostały zastosowane podczas budowy Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii firmy OPTeam?

Jerzy Woźniak

Jerzy Woźniak: – Współczesne rozwiązania klasy data center to nie tylko miejsce, gdzie zlokalizowane są zasoby przetwarzające dane. Wyposażenie data center uzupełniają systemy utrzymania parametrów środowiskowych, monitoringu, detekcji i gaszenia pożaru, okablowania strukturalnego, dystrybucji zasilania itp.

Liczba serwerów umieszczanych w pomieszczeniach data center rośnie z każdym kolejnym rokiem eksploatacji. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na pobieraną energię elektryczną. Należy tutaj uwzględnić nie tylko tę pobieraną bezpośrednio przez serwery, ale również przez system klimatyzacji, który musi dostarczyć równoważnej energii chłodzenia.

Wielkość mocy pobieranej przez data center zależy oczywiście od ilości i parametrów urządzeń tam zainstalowanych. Stale rosnąca wydajność serwerów pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na pobieraną energię elektryczną. To samo dotyczy rosnącej ilości danych, a tym samym rozmiarów stosowanych macierzy dyskowych. Jednocześnie można zauważyć, że producenci nowych urządzeń dokładają wielu starań, aby stosowane rozwiązania były jak najbardziej energooszczędne i tym samym wpływały korzystnie na ogólny bilans energetyczny data center oraz na środowisko naturalne.

Doskonałym przykładem są tutaj wdrożone w CPNT serwery typu „blade”, w jednej obudowie łączące wiele kart maszyn fizycznych. Dzięki temu możemy właściwie gospodarować mocą zasilania, wykorzystując odpowiednią ilość zasilaczy, które z zastosowaniem oprogramowania zarządzającego dają możliwość dodatkowych oszczędności energii.

Idealnym uzupełnieniem takich serwerów, również z punktu widzenia oszczędności energii elektrycznej, jest technologia wirtualizacji środowiska serwerowego. Wirtualizacja umożliwia umieszczenie na pojedynczej maszynie fizycznej nawet kilkunastu serwerów wirtualnych, każdego z własnym systemem operacyjnym. Efektem końcowym jest redukcja ilości serwerów fizycznych, a tym samym pobieranej energii elektrycznej.

Ze względu na istotny udział energii elektrycznej zużywanej przez układ klimatyzacji zastosowaliśmy rozwiązania wpływające na zwiększenie poziomu sprawności energetycznej data center. Sprawność energetyczna zainstalowanych układów chłodzących zapewnia uzyskanie nawet do 1 kW mocy chłodniczej z ok. 300 W dostarczonej mocy elektrycznej.

W układzie chłodzenia zastosowaliśmy system free coolingu, który umożliwia znaczne oszczędności energii w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych już nawet poniżej +10⁰C. Oszczędność wynika tu z możliwości wyłączenia energochłonnych sprężarek w okresie jesienno-zimowym. Podobne oszczędności uzyskujemy, stosując układ odzyskiwania energii cieplnej wytwarzanej przez data center i przekazanie jej do systemu ogrzewania budynku, np. pomieszczeń biurowych.

GreenITfocus: Rozwiązania jakich firm (systemy klimatyzacji, zasilania awaryjnego itp.) zostały wykorzystane w centrum?

Jerzy Woźniak: – W przypadku klimatyzacji i szaf klimatyzacyjnych wykorzystujemy:

  • jednostki wewnętrzne: systemowe APC
  • jednostki zewnętrzne: agregaty wody lodowej ACM Kälte Klima
  • system wody lodowej z wykorzystaniem free coolingu

Zasilanie awaryjne zapewnia generator (agregat) prądotwórczy firmy FOGO z silnikiem wysokoprężnym Volvo (375 kVA), wykorzystujemy UPS APC MGE, model Galaxy 5000 (dwie sztuki, po 60 kVA każda).

GreenITfocus: Czym będzie się zajmowało centrum?

Andrzej Pelczar: – Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam SA będzie zajmowało się przede wszystkim rozwojem systemów informatycznych wykorzystujących technologie kart elektronicznych. W ramach centrum zostało stworzone duże data center (centrum przetwarzania danych), które zapewnia aktualnym i potencjalnym klientom firmy zdalny dostęp do systemów kartowych OPTeam w tańszej opcji hostingu.

GreenITfocus: Jakich klientów będzie obsługiwać centrum?

Andrzej Pelczar: – W przypadku data center będziemy udostępniać zdalnie usługi naszych aplikacji kartowych, których odbiorcami będą głównie szkoły wyższe oraz firmy z branż produkcyjnej, handlowej i usługowej. Stawiamy również na rozwój systemów elektronicznej identyfikacji w szkołach średnich i podstawowych.

Te aplikacje, głównie z powodów ekonomicznych, mają szansę zaistnieć tylko jako zdalnie realizowana usługa. Tak ułożony biznes zapewnia oszczędności na infrastrukturze IT użytkowników, co przekłada się m.in. na korzyści ekologiczne.

GreenITfocus: Jaką własną strategię „ekologiczną” stosuje firma OPTeam?

Andrzej Pelczar: – Kładziemy nacisk na oszczędzanie energii, papieru, materiałów eksploatacyjnych u nas i u naszych klientów. Oszczędzanie energii, oprócz omawianego data center i inteligentnego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, to również stosowanie inteligentnych systemów oświetlania większych powierzchni, kolektorów słonecznych itp.

Z kolei oszczędność papieru i materiałów eksploatacyjnych zapewnia nam stosowanie centralnych systemów wydruków naszej produkcji. Systemy te umożliwiają bardziej ekonomiczną realizację niezbędnych dla pracy przedsiębiorstwa funkcji poligraficznych. Nasze systemy, tzw. bezobsługowe centra wydruków, zapewniają realizację celu ekonomicznego oraz odciążenie środowiska naturalnego.

GreenITfocus: Jakie będzie centrum przetwarzania danych przyszłości?

Andrzej Pelczar: – Przyszłość centrów przetwarzania to przede wszystkim ośrodki zaprojektowane z uwzględnieniem dwóch kryteriów: wysokiej dostępności i energooszczędności.

Pierwsze kryterium gwarantuje niezawodność i utrzymanie najwyższej możliwej ciągłości biznesowej. Uzyskuje się to przez zastosowanie wysokiej jakości elementów w konfiguracji nadmiarowej (redundancja). W takim rozwiązaniu wirtualizacja serwerów wydaje się nieunikniona. Z kolei efektywność energetyczna zapewnia, że elementy składowe data center pobierają małą ilość energii i są bardziej niezawodne.

Natomiast rozwój usług hostingowych będzie zmierzał w kierunku poszerzenia funkcji panelu do zarządzania kontami o rozwiązania bardziej przyjazne użytkownikom.

Rozmawiała
Elżbieta Jaworska

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ