„Nowy Głos CIO” – dyrektorów IT portret własny

0

Dyrektorzy działów IT są motorami wzrostu innowacyjności i zysków w przedsiębiorstwach – to wniosek z badania IBM Global CIO Study 2009. 76% respondentów planuje w najbliższym czasie przeprowadzić wirtualizację związaną z oszczędnością energii. W Polsce wirtualizacja jest priorytetowym elementem wizji biznesu dla 81% ankietowanych. Rozwiązanie green IT było na liście obszarów priorytetowych, ale nie znalazło się w pierwszej dziesiątce.

Badanie IBM Global CIO Study 2009 („Nowy Głos CIO”) zostało opracowane i przeprowadzone przez IBM Institute of Business Value od stycznia do kwietnia 2009 r., na bazie wywiadów bezpośrednich z 2598 dyrektorami IT (CIO) z 19 branż i 78 krajów na świecie, którym zadano 27 pytań. Badanie prowadzone jest co dwa lata. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyły w nim firmy z Polski.

Aż 83% globalnej liczby respondentów stwierdziło, że nowe podejście do analizy i zarządzania informacją (np. rozwiązań typu Business Intelligence) w firmie jest kluczowe w zwiększaniu konkurencyjności. Również wiarygodność i bezpieczeństwo danych pozostają kluczowe dla dyrektorów IT. Aż 71% z nich planuje dodatkowe inwestycje w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Na podstawie badania można wyróżnić trzy główne obszary działania CIO: wspieranie innowacji, poprawianie wskaźnika rentowności IT oraz rozszerzanie zakresu wpływów biznesowych. Do wymienionych obszarów działań odnoszą się trzy pary ról: wizjonera i pragmatyka, kreatora wartości i osoby odpowiedzialnej za redukcję kosztów, lidera biznesowego i menedżera IT. Mimo że role te wydają się przeciwstawne, w rzeczywistości jednak uzupełniają się i odpowiadają na szerokie spektrum potrzeb taktycznych i strategicznych każdej firmy.

Profile CIO wg badania IBM Global CIO Study 2009

  • Przenikliwy wizjoner
  • Twórca wartości
  • Nastawiony na współpracę lider biznesu
  • Twardo stąpający po ziemi pragmatyk
  • Niestrudzony pogromca kosztów
  • Inspirujący menedżer IT

Każda rola CIO była punktowana na podstawie odpowiedzi na ściśle określony zestaw pytań. Średni wynik ogólny dla każdego typu CIO został nakreślony w oparciu o kategorie (wysoki, średni i niski poziom wzrostu firmy). W skali od 1 do 10 wyniki wahały się w przedziale 3-7.

Wraz ze zmianami roli dzisiejszych CIO zmienia się również typ projektów, jakimi zarządzają. Globalne badanie wykazało, że 76% respondentów planuje przeprowadzić wirtualizację związaną z oszczędnością energii. 76% CIO spodziewa się w ciągu kolejnych 5 lat silnego scentralizowania infrastruktury, a 53% zamierza wprowadzić w pełni zestandaryzowane, opłacalne procesy biznesowe.

Dzięki tym projektom współcześni CIO będą spędzać 55% czasu na działaniach związanych z innowacją (zmianami niezbędnymi do zwiększania zysków), a tradycyjnym zadaniom IT, takim jak zarządzanie operacyjne i nadzór nad infrastrukturą IT, będą poświęcać tylko 45% swego czasu.

W badaniu zapytano także CIO o główne projekty, nad którymi pracują lub będą pracować w przyszłości, od usprawniania procesów po wykorzystanie technologii do uzyskania natychmiastowych lub długoterminowych wyników finansowych, m.in.: Business Intelligence, wirtualizacji, green IT, SOA, zarządzania usługami oraz cloud computing. CIO poświęcają dużo uwagi rozwiązaniom mobilnym i zunifikowanej komunikacji, narzędziom sieci społecznościowych, a także projektom Web 2.0. Działania te mają umożliwić bardziej efektywną komunikację zewnętrzną i wewnętrzną.

Wyniki badania wykazują, że dyrektorzy IT z Polski będą koncentrować się na integracji aplikacji (88%) jako działaniu o istotnym wpływie na zwiększanie konkurencyjności firmy. 81% respondentów z Polski planuje lub przeprowadza projekty dotyczące wirtualizacji, BPM (Business Proces Management – zarządzanie procesami biznesowymi) i SOA (Service Oriented Architecture).

Badaniem objęto również firmy średniej wielkości zatrudniające od 100 do 1000 pracowników. Dyrektorzy IT średnich firm nie tylko częściej zasiadają w zarządzie (50%, a w większych firmach 33%), ale również częściej wykorzystują swoją pozycję do stosowania IT jako narzędzia innowacji biznesowej (68%, w większych firmach 55%).

– Badanie CIO Study 2009 pokazuje opinie najważniejszych CIO na świecie – podkreśla Anna Sieńko, dyrektor generalna, IBM Polska. – Są to liderzy z wizją, którzy mogą wpływać na zmianę modelu biznesowego firm niezależnie od ich wielkości. Zmuszeni są do ciągłego balansowania pomiędzy szukaniem oszczędności a potrzebą dostarczania najnowszych technologii i usług.

Pełny raport Global CIO Study 2009, podcasty i wywiady wideo dotyczące badania można znaleźć pod adresem www.ibm.com/ciostudy

Dziesięć najważniejszych elementów wizji biznesu według polskich CIO
Integracja aplikacji – 88%
Wirtualizacja – 81%
BPM – 81%
SOA/usługi sieciowe – 81%
BI i analiza – 62%
Współpraca z klientami i partnerami – 62%
Rozwiązania mobilne – 50%
Portale self-service – 50%
Zarządzanie ryzykiem – 44%
Zunifikowana komunikacja – 31%
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ