Kobiety bardziej świadome wpływu procesów drukowania na środowisko

0

Większość z ponad 10 000 ankietowanych w 21 krajach czuje wyrzuty sumienia z powodu przyczyniania się do emisji gazów cieplarnianych, które powstają podczas użytkowania sprzętów biurowych. To konkluzja z raportu firmy Ipsos sporządzonego na zlecenie Lexmark International – dostawcy usług druku.

Badania wykazują, że większość respondentów nie jest w stanie poprawnie zidentyfikować głównych źródeł negatywnego wpływu drukowania na środowisko. Analizy udowodniły ponadto, że kobiety wykazują większy poziom zainteresowania kwestiami ekologii niż mężczyźni.

Wnioski z badania

  • 91% ankietowanych woli naprawić urządzenie drukujące w ramach gwarancji niż pozbyć się go
  • 85% badanych wybrałoby najbardziej ekologiczne rozwiązania druku, gdyby opierały się one na jednym kliknięciu lub jednym przycisku
  • 84% klientów skłania się ku wyborowi urządzeń drukujących, których producenci wykazują troskę o środowisko i zaangażowanie w recykling
  • 75% ankietowanych odczuwa dyskomfort psychiczny w momencie drukowania niepotrzebnych stron
  • 64% opiniodawców błędnie wskazuje utylizację kartridży jako największe źródło zanieczyszczenia środowiska w procesach druku

Podczas gdy trzy czwarte respondentów ma wyrzuty sumienia związane z nawykami przy drukowaniu, duża część z nich uważa, że producenci mogą zrobić więcej w dziedzinie edukowania klientów. Jedynie 39% badanych ocenia działania producentów w zakresie recyklingu jako odpowiedzialne i wystarczające.

Z badań wynika również, że deklarowanie przez producentów stosowania proekologicznych praktyk wpływa na decyzje klientów o zakupie. Aż 84% badanych utrzymuje, że chętniej wybrałoby produkty firm kojarzących się im z przetwarzaniem zużytych materiałów eksploatacyjnych i urządzeń.

Większość Europejczyków (69%) jest świadomych wpływu, jaki procesy drukowania wywierają na środowisko, choć jest to ilość mniejsza niż w przypadku USA, gdzie odsetek takich wskazań był większy (78%). Europejczycy w porównaniu z mieszkańcami pozostałych regionów świata przejawiają mniejsze zaufanie odnośnie do zapewnień producentów dotyczących recyklingu – tylko 37% mieszkańców Europy. W USA takie zaufanie przejawia blisko połowa ankietowanych (46%), a światowa średnia wynosi 39%.

W 21 przebadanych krajach kobiety są bardziej niż mężczyźni zaniepokojone wpływem ich działalności na środowisko. Sprawniej identyfikują główne źródła zanieczyszczenia przyrody w procesach drukowania. Przejawiają też większą skłonność do wybierania urządzeń, których producenci zaangażowani są w przetwarzanie e-odpadów.

71% kobiet czuje wyrzuty sumienia, gdy wyrzucają zepsuty sprzęt, zamiast go naprawiać. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 63%. Kobiety odczuwają również większe poczucie winy związane z drukowaniem niepotrzebnych stron – 79% respondentek, 71% respondentów.

Większość ankietowanych (64%) błędnie identyfikuje zużycie tuszy oraz tonerów jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska. Mniej niż połowa ankietowanych (46%) zdaje sobie sprawę, że największe obciążenie dla środowiska wynika ze zużycia papieru. W tej sferze konieczne jest zwiększenie świadomości klientów poprzez edukację.

Analiza cyklu życia produktów firmy Lexmark wykazała, że największa emisja gazów cieplarnianych w procesie drukowania pochodzi obecnie ze zużycia papieru – 47%. W przypadku poboru energii jest to 10%, natomiast w przypadku zużycia tonerów 11%. W fazie intensywnego użytkowania atramentowych urządzeń drukujących większość zanieczyszczeń (68%) pochodzi ze zużycia papieru.

Źródło: www.lexmark.pl

Badanie zostało przeprowadzone od 12 marca do 6 kwietnia przez firmę Ipsos w 21 krajach. Analiza została dokonana na reprezentatywnej grupie 10 507 osób (co najmniej 500 osób na kraj) powyżej 15 roku życia (które użytkują komputer w domu) w każdym z wymienionych krajów: Austria, Kanada, Dania, USA, Francja, Australia, Niemcy, Brazylia, Włochy, Chiny, Holandia, Meksyk, Norwegia, Rosja, Polska, RPA, Rumunia, Turcja, Hiszpania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ