„Klucz do zielonego IT” – oferta green IT w Polsce, cz. 6

0

Co jest „kluczem do zielonego IT”? Według analityków to wirtualizacja stanowi deskę ratunku w obecnym okresie niepewności gospodarczej, jako element konsolidacji, dynamicznej infrastruktury, przetwarzania sieciowego i w chmurze. Nie tylko pozwala skutecznie obniżyć wydatki na IT, ale również pomaga redukować negatywny wpływ na środowisko naturalne. I ma wielki potencjał.

A co o przyszłości rynku green IT sądzą przedstawiciele branży komputerowej? W części 6. raportu przedstawiamy ich odpowiedzi na pytanie: „W jakim kierunku rozwiną się produkty green IT?” (dane z ankiety GreenITfocus, grudzień 2009 r.). Zebrany materiał prezentujemy w kolejności alfabetycznej nazw firm – respodentów.

APC by Schneider Electric (Schneider Electric IT Poland)
Rosnące koszty energii, regulacje prawne narzucające redukcję emisji CO2 czy wreszcie wzrost świadomości ekologicznej (m.in. dzięki aktywnym działaniom edukacyjnym w ramach np. Data Center University APC czy Energy University Schneider Electric) sprawiają, że dominującym trendem wśród rozwiązań green IT będzie dalszy wzrost ich energooszczędności i efektywności przy jednoczesnym spadku ich cen. Rozwiązania te będą stawać się też coraz bardziej intuicyjne w obsłudze i inteligentne, a przez to bardziej przyjazne użytkownikowi.

Apriso
Od kilku lat coraz głośniej mówi się o działaniach proekologicznych. Firmy realizują kampanie, propagują odpowiednie zachowania u swych klientów. Ale wciąż inicjatorami są najczęściej międzynarodowe podmioty, które działają w ramach ustalonych przez centrale. Niekoniecznie jednak te różnice muszą pokrywać się z postawami wobec systemów IT, wspomagających zrównoważony rozwój. Z prostej przyczyny. Systemy te tak kontrolują procesy biznesowe w firmach, by działania były jednocześnie proekologiczne i proekonomiczne (oba zagadnienia ściśle się ze sobą wiążą). Jeśli więc firma nie martwi się o ochronę środowiska, to po wdrożeniu odpowiedniego rozwiązania przyjmuje – nawet jeśli o tym nie wie – postawę proekologiczną.

Przykładem może być implementacja systemów IT wspomagających koncepcję „produkcji odchudzonej”. Firmy produkują to i tylko tyle, ile rzeczywiście potrzebuje rynek. Dzięki temu firma nie zamawia więcej niż potrzeba surowców czy materiałów, których zebranie lub wytworzenie wymagałoby dodatkowej eksploracji ziemi czy energii elektrycznej. Zyskuje na tym budżet, zyskuje na tym środowisko naturalne.

Systemy wspomagające zrównoważony rozwój są już powszechnie wykorzystywane. Ale na pewno głównym czynnikiem determinującym popyt jest i będzie coraz bardziej restrykcyjne prawo w obszarze ochrony środowiska. Bo tam, gdzie pojawiają się nowe regulacje i normy (jak w przypadku nakazu recyklingu coraz większej ilości materiałów szklanych, aluminiowych czy papierowych), tam pojawia się konieczność wsparcia procesów biznesowych odpowiednim systemem IT.

Autodesk
Oprogramowanie Autodesk udoskonalane jest w kierunku zagwarantowania jeszcze bardziej efektywnego i łatwiejszego zrównoważonego projektowania, możliwości przeprowadzania szczegółowych analiz środowiskowych (np. analizy alternatywnych materiałów budowlanych, oszacowania kosztów działania systemów wentylacji i klimatyzacji, zaplanowania oświetlenia słonecznego czy zbiorników retencyjnych na zapasy wody deszczowej).

BenQ
Produkty green IT staną się standardem w ofercie BenQ. Wszystkie nowości są przyjazne dla środowiska, opatrzone znakiem Green Label. Dodatkowo wyróżniają się niskim poborem energii, co jest wielkim atutem dla użytkowników. Ekologiczne produkty IT są przyjazne dla środowiska i dają również oszczędności użytkownikom.

Canon Polska
W środowisku druku już dzisiaj głównym trendem jest minimalizowanie floty drukarek i zastępowanie ich urządzeniami wielofunkcyjnymi, które optymalizują pracę z dokumentami. Element dodatkowy, np. system uniFlow Output Manager, zapewnia monitoring i ograniczenie drukowanych prac, co ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów i następstw w postaci emisji. Kluczowym elementem jest profesjonalne przeprowadzenie konsultacji, a ich wynikiem – odpowiednie wdrożenie systemu zarządzania wraz z flotą „niskoemisyjnych” urządzeń.

Cisco Systems Poland
Nowoczesne rozwiązania IT będą miały coraz większy udział w działaniach zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Takie technologie jak smart grid, a także rozwiązania umożliwiające pracę mobilną i współpracę, ograniczają ilość podróży służbowych, a tym samym przynoszą korzyści w zakresie redukcji poziomu emisji CO2.

Citrix Systems
Świadomość korzyści z „zielonych” technologii jest wśród polskich firm wysoka – niestety, w większości nadal nie przekłada się na konkretne decyzje zarządów firm. Sytuację niebawem może zmienić uwolnienie cen energii.

Moim zdaniem przyszłość rozwiązań green IT leży w ich jeszcze szerszej synergii z innymi kluczowymi dla firmy wskaźnikami, takimi jak zwiększenie oszczędności, utrzymanie tego samego poziomu efektywności czy niezawodności systemu, czy w końcu redukcja kosztów utrzymania.

W branży IT premiowany będzie sprzęt efektywny energetycznie, a na same technologie informatyczne spadnie jeszcze większa odpowiedzialność za gospodarowanie energią elektryczną w centrach danych. Jednocześnie wraz ze wzrostem cen energii „zielone” technologie staną się efektywnym i zasadnym nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia źródłem oszczędności. Rozwiązania green będą szerzej wykorzystywane na poziomie samego systemu informatycznego poprzez odpowiednie procesory czy dedykowane oprogramowanie do wirtualizacji.

Warto zatem być zielonym, o ile jest to opłacalne. A jest. Koszty utrzymania związane z IT stale rosną, a wymusza je sama rzeczywistość. Pojawianie się coraz większej ilości danych, które trzeba udostępniać, przetwarzać, przesyłać i przechowywać, wymaga zwiększania mocy obliczeniowej urządzeń, a to powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Zatem nie warto rezygnować z modernizacji IT, gdyż w szerszej perspektywie realne oszczędności staną się pozorne.

Artur Cyganek, Country Manager Poland, Citrix Systems

DISKUS Polska
Pogłębiający się kryzys energetyczny wymusi rozwój produktów przyjaznych środowisku. W najbliższym czasie największy w tym udział będą miały urządzenia monitorujące środowisko – pozwoli to na wstępne oszacowanie, w jaki sposób możliwa będzie modernizacja centrów danych pod kątem ich optymalizacji. Przewidywane jest jednak wszechobecne dążenie do ogólnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznych materiałów.

D-Link (Polska)
Kierunki rozwoju green IT:

  • efektywniejsze wykorzystanie energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń,
  • ograniczenie zużycia energii, automatyczne wprowadzanie w tryb uśpienia,
  • ekologiczne opakowania, redukcja ilości materiałów drukowanych w opakowaniach,
  • bardziej ekologiczne procesy operacyjne związane z dostawą produktów na rynek.

Eaton Power Quality SA Oddział w Polsce
Główny nacisk skierowany będzie na takie eco czynniki, jak obniżenie kosztów eksploatacji (zmniejszenie poboru mocy, a co za tym idzie – wydzielania ciepła), stosowanie coraz bardziej biodegradowalnych materiałów oraz dążenie do jak największej możliwości recyklingu. Duże firmy i instytucje będą też prowadziły coraz więcej akcji informacyjnych i edukacyjnych, aby zwiększać poziom świadomości i uczulać, że ochrona środowiska jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Emerson Network Power
Jednym z głównych trendów jest energooszczędność. Dlaczego? Ekologia i biznes idą dzisiaj w parze. Zarówno na świecie, jak i w Polsce (po podwyżkach cen energii elektrycznej) obserwujemy ogromne zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami. Firmy szukają informacji o technologiach klimatyzacji wysokiej gęstości z free coolingiem lub odzyskiem ciepła, ale bez wprowadzania wody do serwerowni. Realizujemy to poprzez połączenie technologii systemu XD z agregatami wody lodowej HPC z free coolingiem. W przypadku oferty rozwiązań Emersona priorytetem, prócz niezawodności, jest właśnie energooszczędność. Zarówno po stronie samych urządzeń, jak i w spojrzeniu globalnym – na system. Opisuje to szczegółowo globalna strategia firmy – Energy Logic.

Z różnych naszych doświadczeń wynika, że zużycie energii przez standardowe systemy klimatyzacyjne to od 35-40% całkowitego zużycia energii w DC. Na potrzeby strategii Energy Logic wzięliśmy pod uwagę zużycie energii w modelowym DC – wartość ta osiągnęła 38%. Obecnie praktycznie odeszliśmy już od standardowych rozwiązań. W naszej ofercie przeważają systemy oparte na technologiach Digital Scroll oraz System XD – klimatyzacji wysokiej gęstości z free coolingiem. Pracujemy nad kilkunastoma dużymi projektami, w których stosujemy te technologie również w połączeniu z odzyskiem ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. W jednym z projektów ciepło z serwerowni będzie wykorzystywane do podgrzewania wody basenowej.

Epson Europe B.V.
Głównym celem jest ograniczenie emisji CO2 w całym cyklu życia produktów. Firmy z sektora IT będą także dążyły do ograniczania zużycia energii zarówno w procesie produkcji, jak i podczas codziennego użytkowaniu produktów.

Fujitsu Technology Solutions
Przed producentami sprzętu stawiane są coraz większe wymagania odnośnie do ochrony środowiska. Dodatkowo maksymalnie starają się oni ograniczać pobór energii sprzedawanych rozwiązań. Produkty green IT będą rozwijać się w kierunku wyspecjalizowanych maszyn, np. takich jak Thin Client. Nie bez znaczenia będzie również wirtualizacja serwerów, która zapewni większe skalowanie rozwiązań i uruchamianie wielu serwerów czy wirtualnych desktopów na jednej maszynie.

Hewlett-Packard Polska
Korzyści biznesowe związane ze zmniejszeniem wpływu infrastruktur technicznych na środowisko naturalne są coraz bardziej oczywiste dla firm. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze technologii green IT jest tendencja do ograniczania budżetów informatycznych. Ze względu na obecną sytuację na rynku klienci dokładniej analizują całkowity koszt funkcjonowania infrastruktury informatycznej firmy. W konsekwencji coraz częściej będą decydować się na inwestowanie w nowe produkty zapewniające znaczne ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów chłodzenia oraz w rozwiązania monitorujące wykorzystanie mocy.

Dlatego w przyszłości należy spodziewać się wzrostu zainteresowania np. ekologiczną pamięcią masową, zapewniającą niskie koszty i łatwą możliwość rozbudowy. Możliwie szybki zwrot inwestycji poniesionych na infrastrukturę informatyczną związany z coraz większą energooszczędnością wprowadzanych rozwiązań niezmiennie pozostanie także siłą napędową rynku serwerów.

Najważniejszych zmian należy spodziewać się jednak w centrach danych. Obecnie poważnym problemem ze względu na duże zagęszczenie serwerów w data center jest kwestia rozproszenia ciepła. Od administratorów systemów informatycznych wymaga się maksymalnego wykorzystania energii. Zainstalowane w serwerach czujniki ciepła mogą znacznie zwiększyć wydajność cieplną tych urządzeń i zmniejszyć straty energii, co obniży koszty zasilania i chłodzenia centrum przetwarzania danych. Coraz większą popularnością będą cieszyć się więc czujniki, które automatycznie kontrolują temperaturę serwerów w celu optymalizacji zużycia mocy i chłodzenia. Firmy będą przywiązywać większą wagę do zarządzania energią, dążąc do bezpiecznego obniżenia jej zużycia i ograniczenia strat oraz poprawy efektywności chłodzenia. W rezultacie efektywność istniejących centrów przetwarzania danych może wzrosnąć ponad trzykrotnie.

Piotr Mękarski, kierownik ds. ochrony środowiska, HP Polska

ICTAS
Trendy? Zwiększenie efektywności wykorzystania obecnych rozwiązań oraz zmniejszenie ilości strat.

Juniper Networks Poland
Kluczowym trendem w nadchodzącym roku będzie wirtualizacja. Pomaga ona znacznie zredukować koszt hardware’u oraz emisję CO2. Wdrażana jest w coraz większej liczbie firm – zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w branży MSP.

Konsorcjum FEN
Podstawowym kierunkiem rozwoju produktów green IT będzie możliwość oszczędzania, związana z użytkowaniem tego rodzaju urządzeń. Może ona polegać np. na obniżeniu poboru energii, ale też na oszczędzaniu czasu dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. Użytkownicy mają do ekologii bardzo praktyczne podejście. Z jednej strony deklarują dbałość o środowisko, ale gdy podejmują decyzję, co kupić, oddziaływanie produktu na środowisko ma mniejsze znaczenie. Decydują parametry techniczne, ale też koszty eksploatacji i oszczędności, jakie przyniesie użytkowanie takiego, a nie innego rozwiązania.

„Zielone” produkty muszą być zatem nie tylko przyjazne dla środowiska, ale też dla kieszeni użytkowników. Klient musi np. wiedzieć, że wybierając urządzenia energooszczędne, przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2, ale i sam może zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych rocznie. Dlatego bardzo duże znaczenie będzie mieć konsekwentna edukacja w zakresie ochrony środowiska, uwzględniająca ekonomiczny aspekt wprowadzania zielonych technologii.

Lenovo Technology B.V.
Produkty green IT w przyszłości będą jeszcze bardziej energooszczędne i ciche – będą czerpały inspirację z natury. Na przykład aby skrzydełka w wiatraczkach chłodzących komputery były ciche, ich kształt i układ inspirowane są układem piór w skrzydłach sowy.

NComputing sp. z o.o. Europe Oddział w Polsce
Trendy? Mniejsze zużycie energii, dłuższy cykl życia, hardware łatwy do zutylizowania poprzez oddzielenie części metalowych od tworzyw sztucznych o małych gabarytach. Różne modele współdzielenia zasobów: komputerów, cloud computing. Nacisk na wysoką niezawodność sprzętu.

NEC Display Solutions
Trendy ekologiczne są bardzo mocno widoczne szczególnie w przypadku monitorów ciekłokrystalicznych. Głównym czynnikiem powodującym duże zużycie energii w przypadku tego typu urządzeń jest sposób ich podświetlenia. Większość obecnie produkowanych monitorów LCD podświetlana jest za pomocą zimnych katod, tzw. świetlówek CCFL. Pierwszym krokiem producentów było ograniczenie liczby lamp CCFL stosowanych w monitorach. Technologia 2CCFL zakłada użycie dwóch lamp zamiast tradycyjnie instalowanych czterech. Oczywiście taki zabieg nie jest możliwy w przypadku wszystkich monitorów, głównie ze względu na zbyt wysoki spadek jasności oraz równomierności podświetlenia ekranu. Użycie dwóch katod zapewniło ograniczenie maksymalnego zużycia energii monitora o prawie połowę, a także ograniczenie zużycia niebezpiecznej rtęci dokładnie o połowę.

Trend ten widoczny jest praktycznie we wszystkich nowych monitorach ciekłokrystalicznych produkowanych przez uznane na świecie korporacje. Nowoczesne monitory ciekłokrystaliczne podświetlane są za pomocą białych diod LED, co pozwala w jeszcze większym stopniu ograniczyć zużycie energii i do zera zredukować ilość niebezpiecznej rtęci. W przyszłości ten trend będzie najprawdopodobniej podążał w kierunku wprowadzenia do sprzedaży monitorów OLED.

OKI Printing Solutions
Naszym zdaniem będzie pojawiało się coraz więcej produktów o malejącym poborze energii oraz wykorzystujących rozwiązania podnoszące efektywność i oszczędność druku (np. funkcja druku dwustronnego jako wyposażenie standardowe). Szerszym zainteresowaniem będą cieszyły się również drukarki i urządzenia wielofunkcyjne współpracujące z oprogramowaniem do zarządzania procesami druku, co poza przełożeniem na korzyści finansowe znajdzie również odbicie w zmniejszeniu zużycia materiałów eksploatacyjnych i papieru, a także wesprze proces budowania świadomości odnośnie do racjonalnego zarządzania drukiem.

OPTeam
Trendy w zakresie klimatyzacji serwerowni:

  1. Zastosowanie systemu klimatyzacji z tzw. wodą lodową. Brak zagrożenia wycieku gazu stosowanego w klasycznych układach, możliwość pracy na tzw. niskich parametrach czynnika chłodzącego. Stosunkowo łatwa likwidacja zagrożenia dla środowiska w przypadku wycieku czynnika chłodzącego (glikolu).
  2. Zastosowanie generatorów wody lodowej z wykorzystaniem free coolingu. Przy zastosowaniu odpowiednio wysokiej temperatury wody lodowej (np. 12-15 st.) do zasilenia wymienników można wykorzystać niskie temperatury otoczenia (okres jesień – zima – wiosna) do schłodzenia czynnika. Dzięki temu nie tracimy energii do zasilenia energochłonnego kompresora, ale jedynie wentylujemy (zdecydowanie mniej energochłonnym wentylatorem) wymienniki ciepła.
  3. Zastosowanie układu odzysku ciepła z serwerowni do celów ogrzewania pomieszczeń użytkowych budynku. Stosując dodatkowy układ wentylacyjny powietrza z serwerowni, umożliwiamy odzysk z niego ciepła poprzez wymienniki krzyżowe lub podobne rozwiązania (średnia temperatura wyjściowa powietrza z serwerowni wynosi około 35-40 st.).

W zakresie systemu serwerów:
System wirtualizacji serwerów umożliwiający stworzenie do kilkunastu serwerów wirtualnych na jednej maszynie fizycznej. Efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych serwerów spowoduje zmniejszenie liczby wymaganych jednostek fizycznych, tym samym da oszczędności energii elektrycznej zużywanej do zasilenia i schłodzenia urządzeń. Takie rozwiązanie generuje też mniejszą ilość „elektroodpadów”.

PFU Imaging Solutions GmbH (Fujitsu Company)
Rozwój produktów ekologicznych – mniejsze zużycie energii, wykorzystanie surowców wtórnych do budowy urządzeń oraz utylizacja.

Polycom
Ochrona środowiska stanie się jeszcze ważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowych technologii. Rządy krajów UE poszukują sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery i nakładają na firmy obowiązek znalezienia rozwiązania tego problemu. W kwietniu 2010 r. Wielka Brytania wprowadzi w życie zobowiązanie redukcji emisji CO2, które ma na celu ograniczenie emisji o 60% do 2050 r. Firmy sektora publicznego i prywatnego odegrają znaczącą rolę w tym zobowiązaniu, a technologie IT, dzięki którym firmy ograniczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, pozwalające wyeliminować podróże służbowe, zmniejszyć powierzchnię biurową lub zużycie energii przez sprzęt komputerowy odegrają ogromną rolę w najbliższych latach.

Rimage Corporation
Główny nacisk skierowany będzie na takie eco czynniki, jak obniżenie zużycia energii, stosowanie materiałów o mniejszym obciążeniu dla środowiska naturalnego.

Samsung Electronics Polska
Kierunki rozwoju green IT:

  • materiały biodegradowalne wykorzystywane do produkcji sprzętu IT,
  • minimalizowanie poboru energii elektrycznej potrzebnej do zasilania urządzeń,
  • minimalizm (design) – w efekcie mniejsze zużycie materiałów i energii potrzebnej do ich wytworzenia.

* * *
W ostatniej części raportu przedstawimy strategie własne green realizowane przez dostawców rozwiązań IT.

Zobacz także:
Oferta green IT w Polsce – cz. 1
Wszystko dla centrów danych – oferta green IT w Polsce, cz. 2
Połączyć w sieć… ekologicznie – oferta green IT w Polsce, cz. 3
Oprogramowanie przyjazne dla środowiska – oferta green IT w Polsce, cz. 4
„Zielone” usługi – oferta green IT w Polsce, cz. 5

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ