Jak organizować „Zielone Przetargi”

0

7 września 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej poświęcone zasadom realizacji „Zielonych Przetargów”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE) oraz CECED Polska (Conseil Europeen de la Construction d’Appareils Domestiques).

„Zielone Przetargi” – to polityka zamówień publicznych, w ramach której zamawiający włączają kryteria lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień publicznych i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów i usług na środowisko, uwzględniając koszt całego cyklu życia produktu oraz wpływając na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe.

W spotkaniu Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentował Piotr Mękarski, który przedstawił analizę znanych do tej pory dokumentów i regulacji dotyczących zasad przeprowadzania „Zielonych Przetargów”, uwzględniając m.in. EnergyStar, EU Public Procurement Directive oraz regulacje niemieckie i szwedzkie.

Prawie wszyscy uczestnicy spotkania uważali, że w polskich regulacjach należy zaimplementować kryteria europejskie, unikając rozwiązań o charakterze lokalnym.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ