Inteligentne zarządzanie drukowaniem

0

Oszczędności uzyskane dzięki samodzielnym wydrukom oraz usprawnionemu zarządzaniu drukiem mogą sięgnąć nawet miliarda zł rocznie – to wniosek z raportu cebr.

Obszerne badanie „Inteligentne zarządzanie drukowaniem – kontrola kosztów i wpływu na środowisko” przeprowadzone w 23 krajach regionu EMEA przez centre for economic business research ltd (cebr) wykazuje, że na całym obszarze objętym badaniem podmioty wydają rocznie ponad 258 mld USD na wydruki, z czego ponad 76 mld USD na zlecenia zewnętrzne.

Wnioski z raportu
W Polsce firmy wydają rocznie około 4,25 mld zł na outsourcing druku oraz 11,3 mld zł na materiały do druku. Według szacunków cebr oszczędności na kosztach wydruków mogłyby wynieść od 555 mln do 1,12 mld zł w skali roku.

Według szacunków cebr 294 mln zł można zaoszczędzić, przenosząc funkcje drukowania w systemie outsourcingu do własnej firmy, oraz od 262 do 827 mln zł dzięki efektywnemu zarządzaniu wewnętrznymi procesami drukowania.

Największe korzyści ze sprawniejszego zarządzania wydrukami mogą uzyskać (oszczędności w skali roku):

  • instytucje administracji publicznej – 152 mln zł – odpowiada to posadzeniu 2 171 428 młodych drzewek
  • szkolnictwo – 149 mln zł – odpowiada to dostarczeniu 49 660 komputerów dla szkół
  • architektura i doradztwo techniczne – 82 mln zł – odpowiada to wybudowaniu 3,4 km nowej autostrady w Polsce
  • ochrona zdrowia i weterynaria – 63 mln zł – 2100 inkubatorów
  • inne usługi dla przedsiębiorstw – 58 mln zł – 8 285 700 posiłków dla niedożywionych dzieci

Coraz więcej dokumentów wymienianych pomiędzy spółkami ma postać zapisu elektronicznego. Dokumenty dostarczane są szybko i można je natychmiast wydrukować. Dzięki temu spółki nie muszą zamawiać druku własnych materiałów w wyspecjalizowanych zakładach poligraficznych.

Coraz lepsza technologia stosowana w drukarkach firmowych zapewnia wykonywanie tylko naprawdę potrzebnych wydruków. Dzięki temu można ograniczyć uzależnienie od dostawców zewnętrznych dowożących materiały drukowane oraz zmniejszyć powierzchnię magazynową do przechowywania zapasów papieru. W ten sposób zadania druku realizowane są szybciej, oszczędniej i w sposób przyjazny dla środowiska.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ