Inteligentne budynki – nowa era w zarządzaniu aktywami

0

IBM pracuje nad stworzeniem mądrzejszych budynków, biur i obiektów infrastruktury miejskiej na całym świecie. Pomaga klientom budować centrum dowodzenia, które będzie zarządzać nie tylko ich własnym centrum danych i systemem IT, ale także fizycznymi aktywami: magistralami wodnymi, urządzeniami biurowymi, zamkami do drzwi, systemami ogrzewania i hydrantami przeciwpożarowymi.

Obecnie w samym tylko Nowym Yorku budynki odpowiadają za 80% emisji dwutlenku węgla w skali roku, czyli produkują go więcej niż krążące po ulicach auta. Wykorzystując swoje doświadczenie w zarządzaniu systemami, czujnikami i w analityce predyktywnej, IBM scala światy fizyczny i cyfrowy, tworząc nowe inteligentne infrastruktury pomagające bardziej wydajnie zarządzać budynkami. Mądrzejszy budynek może szybko identyfikować zagrożenia i reagować na każdym możliwym poziomie.

Rozwiązania IBM służą do zarządzania budynkami biurowymi, magazynami, elektrowniami, laboratoriami, terenami akademickimi, mieszkaniami, ośrodkami wypoczynkowymi itp. w celu obniżenia kosztów oraz redukcji emisji CO2.

W ramach oferty smart buildings IBM pomaga klientom w:

  • zarządzaniu energią za pomocą monitoringu i analizy systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz zużycia prądu,
  • identyfikacji luk w systemach bezpieczeństwa,
  • utrzymaniu sprzętu w sposób pro-aktywny, a nawet predykcyjny, aby unikać awarii i zyskać pewność, że np. systemy przeciwpożarowe, urządzenia do produkcji, systemy HVAC są sprawne i w każdej chwili gotowe do działania,
  • lokalizacji aktywów we wszystkich budynkach, w tym narzędzi, sprzętu i maszyn,
  • zarządzaniu kosztami druku w biurach.

– Inteligentne budynki są kluczem do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i środowiskowego w obszarach miejskich – powiedział Rich Lechner, wiceprezes Działu Energii i Środowiska w IBM. – Dostarczane w czasie rzeczywistym dane dotyczące infrastruktury w połączeniu z analityką mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji ekonomicznych i uzyskiwaniu lepszych wyników ochrony środowiska.

Nad stworzeniem inteligentnych budynków IBM współpracuje z takimi firmami, jak Johnson Controls i Ricoh:

  • z Johnson Controls w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz podniesienia bezpieczeństwa i wygody klientów w ponad 150 krajach,
  • z Ricoh w obszarze zaawansowanego systemu zarządzania drukiem i sprzętem, który dodaje do sprzętu biurowego funkcje śledzenia i monitoringu w czasie rzeczywistym, aby pomóc firmom obniżyć koszty związane z drukiem oraz zredukować emisję dwutlenku węgla. Według szacunków firmy badawczej Gartner firmy korzystające z drukarek, kopiarek i faksów mogą zaoszczędzić około 10-30% kosztów związanych z drukiem.

Z technologii IBM korzystają m.in.:

  • Galveston National Laboratories, jeden z dwóch Narodowych Instytutów Zdrowia, który sfinansował laboratoria bezpieczeństwa biologicznego w USA – w celu zapewnienia funkcjonowania wszystkich urządzeń w swoich budynkach, w tym sprzętu biomedycznego, centrali wentylacyjnej, pryszniców do dekontaminacji oraz zamków do drzwi,
  • The Tennessee Valley Authority, publiczna spółka energetyczna w USA – do zarządzania i technicznej obsługi fizycznych i informatycznych aktywów w swoich elektrowniach, w tym energii kopalnej, wodnej, atomowej oraz wiatrowej.

W 2009 r. IBM stworzył koalicję przemysłową pod nazwą Green Sigma Coalition ze spółkami specjalizującymi się w pomiarach, monitoringu, automatyce, komunikacji danych oraz oprogramowaniu w celu dostarczania mądrzejszych rozwiązań do zarządzania energią, wodą, odpadami oraz gazami cieplarnianymi.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ