GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

0

29 polskich firm oferujących innowacyjne technologie prośrodowiskowe otrzymało unikatową szansę podboju rynków zagranicznych. Oferta doradczo-szkoleniowa platformy GreenEvo umożliwi wejście polskich zielonych technologii na arenę międzynarodową.

Akcelerator Zielonych Technologii, projekt Ministerstwa Środowiska na rzecz promocji polskich technologii prośrodowiskowych, wkroczył w fazę strategiczną. Faza ta obejmuje szyte na miarę doradztwo, szkolenia i indywidualny coaching, co pomoże firmom w zdobyciu niezbędnego know-how i umiejętności oraz odniesieniu sukcesu na globalnych zielonych rynkach.

Na spotkaniu inaugurującym drugi etap projektu GreenEvo (24 marca br. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawiciele 29 firm otrzymali certyfikaty potwierdzające zakwalifikowanie ich technologii do programu.

– Wierzę, że technologie zakwalifikowane do projektu GreenEvo mają szansę na sukces międzynarodowy – powiedział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski. – Globalny rynek rozwiązań i technologii proekologicznych rozwija się bardzo dynamiczne i dlatego zależy nam, by w tym segmencie pojawił się również polski akcent. Promocja polskich zielonych technologii jest jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu, Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty, m.in. resorty gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, NFOŚiGW, PARP, Urząd Patentowy RP oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Siedem obszarów, w których zakwalifikowane do projektu GreenEvo technologie mogą liczyć na wsparcie, obejmuje:

 1. Dostępne instrumenty wsparcia – znalezienie odpowiednich źródeł dofinansowania działań, pomoc w interpretacji przepisów, zasad i regulacji.
 2. Marka GreenEvo – zbudowanie marki jako swoistej gwarancji jakości zielonych technologii „made in Poland”.
 3. Wsparcie marketingowe – pomoc w tworzeniu materiałów promocyjnych dla klientów zagranicznych, udział w szkoleniach dotyczących efektywnej prezentacji oferty pod kątem sprzedażowym.
 4. Zagraniczne misje handlowe – wspieranie aktywności międzynarodowej firm-uczestników i eksportu polskich technologii.
 5. Wiedza o rynkach zagranicznych – znajomość specyficznych regulacji prawnych, norm i standardów technicznych, a często również dostosowanie do nich oferowanych technologii i przejście procesów certyfikacji. Źródłem wiedzy będą Wydziały Ekonomiczne Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednie struktury w MSZ.
 6. Ochrona własności przemysłowej – pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy ochrony technologii i opcji jej finansowania.
 7. Szkolenia specjalistyczne dotyczące m.in. technik sprzedaży złożonych rozwiązań technologicznych, budowy przekazów marketingowych, przygotowywania biznesplanów, zdobywania środków na rozwój i realizację projektów, patentowania wynalazków w Polsce i za granicą.

W ramach projektu GreenEvo Ministerstwo Środowiska nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego, ale pomoc w zwiększaniu potencjału przedsiębiorstw i umożliwienie im skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych. Partnerem finansującym projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty prezentowane były w 7 obszarach tematycznych:

 1. Technologie niskoemisyjne
 2. Czyste technologie węglowe
 3. Rozwiązania organizacyjne lub software’owe sprzyjające oszczędności energii
 4. Technologie OZE
 5. Technologie wodno-ściekowe
 6. Technologie energooszczędne
 7. Technologie wspierające gospodarkę odpadami

W kategorii „Rozwiązania organizacyjne bądź software’owe sprzyjające oszczędności energii” zakwalifikowano do programu:

 • oprogramowanie do ewidencjonowania odpadów i zużytego sprzętu Darsoft.pl
 • PROM@R Monitoring System (PMS) – system optymalizacji zużycia energii w budynku, łączący czujniki, sterowniki i oprogramowanie, oferowany jako specjalistyczna usługa firmy Promar

Wszystkie technologie z programu GreenEvo zaprezentowane są na stronie http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ