Green IT w oczach analityków

0

Koncepcja green IT powstała w USA w 1992 r., ale dopiero od niedawna zaczęto ją stosować w innych krajach. Firmy badawczo-analityczne wnikliwie badają światowy rynek, starając się z różnorodnych danych wysnuć realne prognozy. Dla wszystkich jest jasne, że green IT ma ogromną przyszłość, a w dobie kryzysu może stać się poważnym źródłem przewagi konkurencyjnej.

Na pierwszy ogień badań idzie branża IT, prekursor w wielu światowych trendach. Według szacunków Gartnera z końca 2008 r. wpływ green IT na rozwój branży informatycznej będzie wprawdzie mniejszy niż cloud computing i usług SaaS, ale ze wzrostem cen energii technologie przyjazne środowisku staną się efektywnym i uzasadnionym nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia źródłem oszczędności.

W innych sektorach gospodarki pojęcie green IT kojarzy się głównie z ograniczeniem zużycia energii, ograniczeniem emisji substancji szkodliwych, zmniejszeniem kosztów chłodzenia w serwerowniach, utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wprowadzenie tych działań w bliższej lub dalszej perspektywie prowadzi do sporych oszczędności, a ten argument najlepiej przemawia do wszystkich.

Działający przy Komisji Europejskiej Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju szacuje, że do 2015 r. w UE zużycie energii elektrycznej przez sprzęt szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie wzrastać rocznie o 50 TWh. Tymczasem np. najnowocześniejsze wielofunkcyjne urządzenia zgodne z wymogami Europejskiego Kodeksu Postępowania (EU Code of Conduct) umożliwiają zmniejszenie zużycia energii przynajmniej o 50%. Rocznie daje to oszczędność równoważną wartości 5,5 miliona ton ropy (TOE) i około 7,5 mld euro.

Zgodnie z badaniem zleconym w 2007 r. przez AMD w latach 2000-2005 zużycie energii elektrycznej przez serwery zwiększało się w USA, Europie Zachodniej i Japonii średnio o 16% rocznie, a w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) o 23%. Przy takim tempie wzrostu niedługo potrzebne będą kolejne elektrownie, a każda o większej mocy, które będą emitowały jeszcze więcej zanieczyszczeń do naszej atmosfery.

Korzyści z green IT
Firma analityczna IDC prognozuje, że rok 2009 będzie bardzo dobry dla dostawców ekologicznych rozwiązań IT (green computing), ponieważ przedsiębiorstwom zależy na szybkim zwrocie z inwestycji. Według analityków IDC to infrastruktura sieciowa w firmach może być głównym elementem przyjaznego środowisku IT na każdym etapie ich działalności.

Badanie Forrester Research przeprowadzone w 2008 r. wśród 130 oferentów sprzętu IT i biznesmenów wykazało, że 55% z nich jest zainteresowanych redukcją wydatków związanych z energią, a 50% chce podjąć odpowiednie działania na rzecz ochrony środowiska. Pomimo kryzysu liczba firm, które zamierzają redukować koszty operacyjne, inwestując w energooszczędne i ekologiczne rozwiązania informatyczne, dwukrotnie przewyższa liczbę tych, które planują ciąć wydatki na green IT.

Najczęściej oczekiwaną korzyścią z wdrożenia pozostaje chęć zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. Według 67% ankietowanych szefów ds. informatyki głównym powodem wyboru ekologicznych rozwiązań IT jest chęć zmniejszenia wysokości opłat za prąd (w 2007 r. oszczędności energetycznych oczekiwało 55% badanych). Z kolei 16% ankietowanych zamierza wdrożyć ekologiczne rozwiązania sprzętowe ze względu na regulacje prawne.

W 2008 r. wzrosła (w porównaniu z 2007 r.) liczba przedsiębiorstw, które mają opracowany plan wymiany sprzętu na bardziej energooszczędny. Obecnie strategią wdrożenia systemów green IT dysponuje 52% (40% w 2007 r.) Ponad 50% pytanych firm zadeklarowało, że zaimplementowało lub jest w trakcie wdrażania rozwiązań pozwalających chronić środowisko, ale również przynoszących wymierne korzyści finansowe całemu przedsiębiorstwu.

Energooszczędność sprzętu i wykorzystywanie materiałów przyjaznych dla środowiska są również coraz częściej brane pod uwagę przy wszelkiego rodzaju przetargach.

Zielone centra danych
Gartner pod koniec 2008 r. zdefiniował 11 najlepszych praktyk, po wdrożeniu których firmy mogą zaoszczędzić milion kWh energii elektrycznej rocznie. Tradycyjne centra danych zużywają około 35-50% energii na zasilanie oraz chłodzenie, podczas gdy green data center zużywa na chłodzenie maksymalnie 15% pobieranej energii. Zasilanie centrów danych w samej Europie pochłonęło w 2007 r. 6 mld USD.

Zalecane przez Gartnera praktyki dla centrów danych (oszczędność energii o 10-30%):

 • zlikwidowanie zbędnych otworów w podniesionej podłodze (zaoszczędzenie 10% energii używanej do chłodzenia),
 • zainstalowanie w szafach paneli maskujących (obniżenie temperatury chłodnego powietrza nawet o 5 stopni C),
 • integrowanie jednostek CRAC,
 • usprawnienie przepływu powietrza pod podłogą,
 • zarządzanie w odpowiedni sposób strumieniami zimnego i gorącego powietrza,
 • instalowanie czujników temperatury,
 • kontrolowanie kanałów przepływu gorącego i zimnego powietrza,
 • podnoszenie temperatury,
 • instalowanie wentylatorów i pomp o regulowanej szybkości obrotów (po zmniejszeniu obrotów wentylatora o 10% pobór mocy jest o 27% mniejszy; po zmniejszeniu obrotów o 20% można zmniejszyć pobór mocy o 49%),
 • korzystanie z bezpłatnego chłodzenia (free cooling, można w ten sposób chłodzić centrum danych w ciągu roku przez 100-8000 godzin),
 • projektowanie nowego centrum danych opartego na modularnym systemie chłodzenia (jednostki chłodzące typu in-row lub in-rack, charakteryzujące się dużo większą wydajnością niż tradycyjne rozwiązania).

W ramach opublikowanego 21 stycznia 2009 r. „Raportu o centrach danych” firma Symantec zleciła Applied Research realizację badania, które objęło 21 krajów (1600 firm), w tym także Polskę (10 dużych przedsiębiorstw). Wnioski z badania? Wybór green data center w 2008 r. był podyktowany głównie względami oszczędnościowymi, chociaż w coraz większym stopniu respondenci wskazywali poczucie odpowiedzialności społecznej. Na pytanie o główne powody uznawania green IT za ważny element środowiska pracy wymieniano ograniczenie zużycia prądu (54% badanych), ograniczenie kosztów chłodzenia (51%) i odpowiedzialność społeczną (42%). Niestety, polskie przedsiębiorstwa na razie nie dostrzegają potrzeby ani korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań Green IT (aż 86% badanych).

Według badań Applied Research w 2008 r. firmy wykorzystywały tylko 53% możliwości swoich serwerów w centrach danych. Współczynniki wykorzystania pamięci masowej były jeszcze niższe – zaledwie 50%. Inicjatywy dotyczące serwerów obejmują ich konsolidację (80%) oraz wirtualizację (77%). Natomiast działania w zakresie lepszego wykorzystania pamięci masowych skupiają się na ich wirtualizacji (76%), ciągłej ochronie danych (71%) oraz zarządzaniu pamięcią masową (71%).

W badaniu przeprowadzonym podczas konferencji MIT Sloan CIO Symposium we wrześniu 2008 r. ponad 90% ankietowanych uważało, że wdrożenie bardziej energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań IT będzie kluczowe dla realizacji przyszłorocznych celów biznesowych. Wśród korzyści wynikających z zastosowania energooszczędnych centrów danych wymieniano również: pozytywny wpływ na środowisko naturalne (37%), większą efektywność centrum danych (32%), a także oszczędność przestrzeni w serwerowniach (28%).

Przyszłość green IT
Analitycy z AMR Research twierdzą, że to IT jest kluczem do bardziej odpowiedzialnego biznesu. Podobnie uważa Colette Maloney z Komisji Europejskiej, według której sektor ICT ogrywa kluczową rolę, ponieważ poprzez nowoczesne rozwiązania może się najbardziej przyczynić do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko w całej gospodarce i w społeczeństwie.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ