Energooszczędne zasilanie i chłodzenie centrów danych

0

Według firmy analitycznej Gartner Research wdrożenie „zielonych” praktyk w centrach danych zapewni przedsiębiorstwom oszczędności rzędu miliona kWh energii rocznie. Tradycyjne centra danych zużywają około 50% energii na zasilanie oraz chłodzenie, podczas gdy Green Data Centers maksymalnie zużywają na chłodzenie 15% pobieranej energii.

Firma APC by Schneider Electric, zajmująca się zintegrowanymi rozwiązaniami zasilania i chłodzenia dla systemów o znaczeniu krytycznym, radzi jak skutecznie zmniejszyć zużycie energii w centrach danych. Ograniczenie zużycia energii jest obecnie priorytetem nie tylko ze względu na wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale przede wszystkim z powodu konieczności redukcji kosztów. Duży, choć przez wiele firm nadal niedostrzegany potencjał oszczędności tkwi w systemach zasilania i chłodzenia centrów danych, które mogą pochłaniać nawet połowę energii całej infrastruktury IT przedsiębiorstwa.

– Należy pamiętać, że Green IT, czyli m.in. racjonalne i oszczędne podejście do kosztów związanych np. z energią elektryczną, to przyszłość, niezależnie od tego, czy żyjemy w czasach recesji gospodarczej, czy boomu – mówi Maciej Mączyński, dyrektor sprzedaży APC. – Koszty zasilania gwałtownie rosną. Może się zdarzyć, że po 5 latach koszty pobieranej energii przekroczą wartość kupionego sprzętu.

Podstawowym sposobem oszczędzania energii jest inteligentne inwestowanie w sprzęt, który można dopasować do potrzeb danej firmy, odpowiednio oszacowując pobór energii. Obecnie większość instalacji w serwerowniach jest przewymiarowanych, co oznacza, że na przykład kilka zasilaczy wykonuje zadania, z którymi poradziłoby sobie jedno urządzenie. I choć nadmiarowość oznacza zabezpieczenie się przed awariami, to jednak często instalacja jest kilkakrotnie większa niż trzeba i generuje nadmierne zużycie energii.

– Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest stosowanie np. macierzy zasilających, których skalowalność umożliwia dostosowywanie się do bieżących potrzeb firmy poprzez dodawanie kolejnych modułów – wyjaśnia Maciej Mączyński. – Takie podejście umożliwia znaczne oszczędności, ponieważ klienci są w stanie na bieżąco rozbudowywać swoje systemy, unikając nadmiernych nakładów finansowych na początku inwestycji.

Istotną rolę w przekształceniu typowego centrum danych w ekologiczne odgrywa wybór odpowiedniego systemu chłodzenia. Jego efektywność można zwiększyć poprzez odpowiednie zarządzanie strumieniami zimnego i gorącego powietrza. Z reguły w centrach danych szafy serwerowe ustawione są szeregowo, jeden rząd za drugim, i wszystkie pobierają powietrze do chłodzenia z tej samej strony. Bardzo często dochodzi więc do sytuacji, gdy nagrzane powietrze oddawane przez jeden rząd szaf miesza się z chłodnym powietrzem dostarczanym do rzędu następnego. W „zielonych” centrach danych problem ten rozwiązano poprzez ustawienie szaf naprzeciwko siebie i stworzenie między nimi korytarzy zimnego i ciepłego powietrza.

– Nasze podejście umożliwia zwiększenie efektywności chłodzenia dzięki ograniczeniu rozprzestrzeniania się ciepła i zapobieganiu mieszania się powietrza ciepłego z zimnym. Proponowany przez APC system Hot Aisle Containment może zmniejszyć koszty eksploatacji w stosunku do starszych metod nawet o 50% – mówi Katarzyna Kosińska, kierownik APC ds. marketingu na Europę Centralną. – Ponadto nasze podejście do chłodzenia pomaga zwiększyć jego skuteczność dzięki zbliżeniu elementów chłodzących do źródeł ciepła. Droga, którą musi przebyć zimne powietrze zmniejsza się z 15 m do 1 m, dzięki czemu zapewnione jest precyzyjne chłodzenie wymagających tego elementów.

Redukcję kosztów obsługi centrów danych zapewniają rozwiązania kompleksowe, takie jak skalowalna architektura InfraStruXure, w której połączono rozwiązania zasilania, chłodzenia, szafy 19”, narzędzia do monitorowania, zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa oraz usługi serwisowe. – Architektura InfraStruXure oferuje rzędowe systemy klimatyzacji oraz system z przejściami gorącego powietrza, pozwalające poprawić skuteczność chłodzenia i zwiększyć możliwość kontroli temperatury – tłumaczy Maciej Mączyński.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ