Energooszczędna Europa w raporcie Bharatbook

0

Bharatbook przygotował nowy raport „European Energy Efficiency Policy Handbook, 2010: Policy Measures Driving Energy Efficient Practices”, w którym przedstawia działania państw europejskich zmierzające do poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej.

W raporcie prezentowane są kluczowe instrumenty polityki państwowej – subwencje, ulgi podatkowe i ich wpływ na rozwój energooszczędnych technologii. Autorzy opracowania wskazują również istotą rolę, jaką odegrają certyfikaty energooszczędności.

Dyrektywa 2006/23/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych zaleca państwom członkowskim osiągnięcie do 2016 r. 9-procentowych oszczędności w zużyciu energii. Twórcy opracowania uważają, że to właściwa droga, bowiem poprawa efektywności energetycznej jest najłatwiejszą metodą ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zauważają również, że dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii można zwiększyć oszczędności nawet o 30%. Natomiast wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z energooszczędnością mogłyby pomóc ograniczyć emisję szkodliwych gazów o około 20%.

Duże rezerwy drzemią zwłaszcza w technikach oświetlenia. Blisko 85% lamp oświetlających europejskie gospodarstwa działa nieefektywnie, zużywając za dużo energii. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwoliłoby zaoszczędzić 75% energii, przy zachowaniu takiej samej jakości oświetlenia.

W raporcie poświęcono również miejsce dyrektywie EPBD(Energy Performance of Building Directive) dotyczącej sprawności energetycznej budynków. Dyrektywa skupia się na takich aspektach, jak ogrzewanie i klimatyzacja pomieszczeń, zużycie ciepłej wody czy oświetlenie. Według szacunków innowacje przyniosą europejskiej gospodarce oszczędności rzędu 250 miliardów euro, natomiast emisja gazów cieplarnianych do atmosfery spadnie nawet o 5%. Budynki należące do sektora publicznego powinny osiągnąć optymalny poziom do 2018 r. Natomiast najnowsze konstrukcje nie tylko będą się cechować najwyższą efektywnością energetyczną, ale również pobierać energię ze źródeł odnawialnych.

Źródło: www.bharatbook.com

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ