Ekologiczna stacja bazowa w Katarze

0

Firmy Vodafone Qatar i Alcatel-Lucent uruchomiły w Katarze pierwszą stację bazową zasilaną hybrydowo, z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatru. Przedsięwzięcie jest częścią szerszego programu realizowanego przez Vodafone Group, którego celem jest wdrożenie zasilania z odnawialnych źródeł energii we wszystkich oddziałach firmy na całym świecie.

Vodafone Qatar to posiadacz drugiej w Katarze licencji na publiczne bezprzewodowe sieci i usługi telekomunikacyjne, przyznanej 29 czerwca 2008 r. Obiekt testowy Vodafone w Katarze ma istotne znaczenie dla oceny rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii, które mogą być wdrażane w innych oddziałach Vodafone Group w celu wprowadzenia komunikacji mobilnej na obszarach niezelektryfikowanych oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych i szkodliwego wpływu na środowisko.

Rozwiązanie zostało opracowane w ramach programu alternatywnych źródeł energii firmy Alcatel-Lucent rozpoczętego w lutym 2009 r. Program ma na celu zrealizowanie planu wyposażenia w latach 2010–2012 ponad 100 000 komórkowych stacji bazowych w rozwiązania wykorzystujące alternatywne źródła energii, co powinno zmniejszyć emisję CO2 o około 7 mln ton rocznie. Program zaowocuje opracowaniem pierwszego przemysłowego rozwiązania komórkowej stacji bazowej zasilanej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, które będzie można wdrażać na dużą skalę.

W oparciu o swój pakiet usług „Sustainable Power” („zrównoważone zasilanie”) Alcatel-Lucent zapewnia konsultacje, które pomagają operatorom opracować kompleksowy plan wdrażania dostosowany do ich środowiska, a następnie zarządza projektowaniem, wymiarowaniem, instalacją, przekształcaniem i integracją całej sieci.

Technologia opracowana przez firmę Alcatel-Lucent umożliwia Vodafone wykorzystywanie zmiennych, ale dopełniających się lokalnych warunków pogodowych oraz zmniejszenie kosztów bieżących i poprawienie jakości serwisu odległych lub niedostępnych instalacji.

Turbina wiatrowa obiektu w Katarze została zamontowana na szczycie masztu, co pozwala wykorzystywać wyżej wiejące wiatry. Kontroler energii gwarantuje inteligentne jej pobieranie zarówno z paneli fotowoltaicznych, jak i z turbiny wiatrowej z uwzględnieniem nasłonecznienia i siły wiatru, co przy zmiennych warunkach zapewnia w każdej chwili optymalne wykorzystywanie obu źródeł energii.

Ponadto system dokładnie monitoruje cykle ładowania akumulatora i serwisowe uruchamianie agregatu prądotwórczego w celu maksymalnego wydłużenia okresu ich sprawności. Kompleksowy system monitorowania umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pogodowych i energetycznych, co ma kluczowe znaczenie przy wdrażaniu rozwiązania na dużą skalę.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ