E³C dla produktu zrównoważonego

0

Opracowane przez BASF nowe narzędzie online, Ecovio Eco-Efficiency Compass (E³C), ułatwia porównywanie śladów ekologicznych. Skupia dane odgrywające ważną rolę w produkcji i końcowym zagospodarowaniu wybranych produktów.

Dzięki temu możliwa jest szybka symulacja z użyciem różnych, istotnych dla ekologicznej oceny produktu parametrów, co uwidacznia ich wpływ na ekologiczną efektywność produktu. Porównując ślady ekologiczne różnych rozwiązań, użytkownik może szybko stwierdzić, czy tworzywo ulegające biodegradacji rzeczywiście jest bardziej przyjazne dla środowiska.

Szczegółowe analizy cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), np. opracowana przez BASF analiza efektywności ekologicznej, od wielu lat pomagają rozróżniać i rozważać alternatywne produkty i metody. W dodatku uwzględniają i oceniają zużycie zasobów, wpływ na środowisko i efekty ekonomiczne w fazach produkcyjnej, użytkowej i końcowej danego materiału w konkretnym zastosowaniu. Obszerna analiza metodą LCA może zostać wykonana tylko przez ekspertów w danej dziedzinie i trwa kilka miesięcy.

Za pomocą Ecovio Eco-Efficiency Compass, wykorzystując oparty na WWW interfejs z maską wprowadzania, można tworzyć kombinacje wielu parametrów odgrywających ważną rolę dla ekologicznego profilu planowanego produktu, np. torby. Oprócz wyboru materiału opakowania można również określić jego wagę oraz sposób końcowego zagospodarowania, czyli cały cykl życia produktu.

W celu dokonania obliczeń oprogramowanie wykorzystuje serię analiz efektywności ekologicznej i parametrów sterowniczych odnośnie do materiałów, zastosowań i scenariuszy zagospodarowania końcowego. Kilka zmiennych ma odgórnie nadane wartości. Z doświadczenia wiadomo, że zużycie energii przy produkcji folii ma tylko niewielki wpływ na efektywność ekologiczną torebki foliowej w perspektywie jej okresu użytkowania.

W wyniku analizy najpierw otrzymuje się diagramy sieciowy i portfoliowy, które przedstawiają efektywność ekologiczną porównywanych rozwiązań. Już w tej fazie widać wady i zalety danego wariantu produktu, np. odnośnie do zużycia surowców czy emisji. Na życzenie klienta i przy wsparciu ekspertów BASF możliwe jest otrzymanie reprodukowalnych szacunkowych wartości przepływów energii i materiałów powstających przy produkcji, transporcie, użytkowaniu i końcowym zagospodarowaniu. Naświetlane są oczywiście także wpływy na środowisko danego wariantu materiału oraz koszty wybranego rozwiązania.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ