Działania ekologiczne w Polsce idą w parze z oszczędnościami

0

Polskie firmy coraz częściej wdrażają i realizują kompleksowe programy proekologiczne – to wniosek z przeprowadzonego przez firmę Cisco badania dotyczącego podejścia działów IT do problemu ekologii. Wyniki ankiety wykazują, że głównym motorem działań proekologicznych jest chęć zminimalizowania kosztów energii zużywanej przez wykorzystywaną w firmach infrastrukturę IT.

Badanie zostało przeprowadzone podczas Cisco Forum w marcu 2009 r. na niereprezentatywnej grupie ponad pół tysiąca przedstawicieli działów IT z największych polskich spółek.

Prawie 45% ankietowanych przedsiębiorstw analizuje łączne koszty użytkowania sprzętu elektronicznego, a ponad połowa (58%) przeprowadza monitoring zużycia energii elektrycznej. Pod tym kątem monitorowane są przede wszystkim biura (47%) oraz centra przetwarzania danych (38%). W większości przypadków biura monitorowane są całościowo, jedynie 11% firm korzysta z możliwości monitorowania zużycia energii elektrycznej przez konkretne działy albo poszczególnych pracowników.

Blisko 40% respondentów stwierdziło, że to właśnie budynki biurowe wywierają największy wpływ na środowisko, na drugim miejscu plasują się centra przetwarzania danych (23 %), a na trzecim podróże służbowe (20%). Ale ponad 60% ankietowanych wskazuje centra przetwarzania danych jako obszar infrastruktury umożliwiający uzyskanie największych oszczędności związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

– Innowacyjne technologie sieciowe umożliwiają stałe mierzenie i ograniczanie zużycia energii przez urządzenia IP (telefony, laptopy i punkty dostępowe), dzięki czemu ograniczają emisję dwutlenku węgla – powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce. – Ponadto dzisiejsze aplikacje są w stanie zarządzać zużyciem energii w systemach oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, a także przez windy. Jeśli dziś mówimy o optymalizowaniu infrastruktur informatycznych, chodzi nam nie tylko o wymianę sprzętu na bardziej efektywny i wydajny, ale na taki, który jest ukierunkowany na ochronę środowiska. Przeprowadzony sondaż pokazuje, że podejmowanie działań ekologicznych idzie w parze z oszczędnościami, a tym samym z mierzalnymi zyskami dla przedsiębiorstw.

Z grupy przedsiębiorstw, które martwią się zużyciem energii w centrach przetwarzania danych, jedna czwarta rozważa wprowadzenie systemów do inteligentnego sterowania infrastrukturą IT pod kątem zużycia energii elektrycznej, a kolejne 32% planuje przyjrzenie się temu problemowi w ciągu roku. Aż 44% spośród ankietowanych firm nie podejmuje jednak w tym kierunku żadnych działań.

Firmy, które postrzegają koszty energii jako ważny problem, również częściej zatrudniają osobę odpowiedzialną za realizowanie strategii ekologicznej (czyni to 38% firm – podczas gdy w grupie niepostrzegających kosztów energii jako problemu jedynie 23%) i wprowadzają rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko (odpowiednio 48% i 28%).

Działania takie obejmują przede wszystkim implementację rozwiązań umożliwiających pracę na odległość (69%), takich jak telepraca, telekonferencje, wideokonferencje, oraz wdrażanie inteligentnych rozwiązań sterowania infrastrukturą IT (41%). Prawie we wszystkich firmach (91%) funkcjonuje system wyłączania komputerów stacjonarnych po godzinach pracy.

Źródło: www.cisco.com.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ