Cisco pyta dyrektorów IT

0

Badanie Cisco pokazuje, że za najważniejsze tendencje branży uznaje się rosnącą rolę sieci w centrach przetwarzania danych i kwestii bezpieczeństwa oraz coraz większe znaczenie dostępu mobilnego.

Najnowsze wyniki dotyczą tendencji w zakresie centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze (cloud computing), a także zmieniającej się roli działów informatyki w kontekście rosnącej mobilności i coraz większego rozproszenia pracowników.

Z raportu wynika, że informatycy z przedsiębiorstw prowadzących działalność na skalę globalną tworzą nowe miejsca pracy poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy zespołami w centrum przetwarzania danych oraz wdrażanie nowych technologii, takich jak wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze. Jednocześnie starają się o zachowanie bezpieczeństwa i nadzoru nad danymi, gdyż pracownicy coraz częściej wymagają dostępu do sieci i informacji, przebywając poza swoim biurem.

W 13 krajach objętych badaniem średnio tylko 18% respondentów korzysta dziś z przetwarzania w chmurze, natomiast kolejne 34% respondentów planuje skorzystać z tej technologii w przyszłości. Prognozy przewidują jeszcze wyższe wskaźniki popularności tej technologii w Brazylii (70%), Chinach (69%) i Indiach (76%).

Respondenci z całego świata za najważniejsze priorytety w swoich centrach przetwarzania danych na następne trzy lata uznali: zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dostosowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).

Znaczna większość (88%) uczestniczących w ankiecie informatyków przewiduje, że w ciągu kolejnych trzech lat będzie przechowywać część danych i aplikacji swojej firmy w chmurach prywatnych lub publicznych. Spośród respondentów, którzy zamierzają korzystać z chmur publicznych, jedna trzecia (34%) planuje wdrożyć takie rozwiązanie w ciągu roku, 44% prognozuje, że ich firmy zaczną korzystać z chmur publicznych w ciągu najbliższych dwóch lat, a 21% oczekuje, że dojdzie do tego w ciągu 2–3 lat.

Wirtualizacja serwerów
Wirtualizacja serwerów nie jest jeszcze rozpowszechniona w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Tylko 29% respondentów z całego świata zwirtualizowało do tej pory ponad połowę swoich serwerów produkcyjnych i tylko 28% zwirtualizowało ponad połowę swoich serwerów nieprodukcyjnych. Za najważniejszą przyczynę informatycy uznali wzrost prężności infrastruktury informatycznej (30%). Następne w kolejności przyczyny to możliwość optymalizacji zasobów w celu zredukowania kosztów (24%) oraz szybsze udostępnianie aplikacji (18%).

Za największe przeszkody na drodze do wirtualizacji uznano m.in. kwestie bezpieczeństwa (20%), obawy o stabilność (18%), trudności w opracowaniu procesów operacyjnych dla środowiska zwirtualizowanego (16%) oraz trudności z zarządzaniem (16%).

Tendencje i problemy w centrach przetwarzania danych
Jedna trzecia kierowników ds. IT wymieniła mobilny dostęp do informacji jako tendencję, która wywrze największy wpływ na centra przetwarzania danych, zwłaszcza w Chinach (47%), Brazylii (40%) i Niemczech (39%). Za niemal tak samo ważne uznano wirtualizację (32%), wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych (29%), wirtualizację komputerów biurkowych (27%) oraz przetwarzanie w chmurze (17%).

Dwie piąte respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat najważniejszą tendencją biznesową będzie wzrost liczby aplikacji i ilości danych, bezpośrednio za nią uplasowało się zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem (39%) oraz obniżenie kosztów (34%).

Wysoką pozycję na liście zajęła także obsługa rozproszonych pracowników mobilnych lub zdalnych oraz upowszechnienie technologii wideo oraz ułatwiających współpracę. 69% uczestniczących w ankiecie informatyków prognozuje wzrost roli sieci, z uwagi na jej kluczową pozycję w centrum przetwarzania danych oraz na zapewnianą przez nią możliwość ujednolicenia zasobów i zarządzania nimi.

Za najważniejszą strategię techniczną, którą zamierzają zrealizować w swoich centrach przetwarzania danych, ponad jedna czwarta (28%) uczestniczących w ankiecie informatyków uznała wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrum przetwarzania danych, która umożliwi połączenie ruchu danych z systemów pamięci masowej oraz ruchu w sieci LAN.

Następne pozycje w tym rankingu zajęła wirtualizacja serwerów (23%), przetwarzanie w chmurze (18%), ujednolicone przetwarzanie (17%) oraz wirtualizacja komputerów biurkowych (13%).

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ