Branża IT pomoże w redukcji CO2

0

Według agencji badawczej IDC technologie teleinformatyczne powinny odegrać istotną rolę w walce z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Tylko w USA działania branży IT mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do końca 2020 r. nawet o 5,8 miliarda ton.

Zgodnie z wynikami nowego raportu IDC wdrożenie 17 kluczowych technologii IT w głównych sektorach gospodarki, takich jak wytwarzanie i dystrybucja energii, transport, budownictwo i przemysł, może przyczynić się do znacznego ograniczenia emisji CO2.

– ICT umożliwia bardziej efektywny monitoring i zarządzanie kluczowymi sektorami narodowej gospodarki. Ale należy pamiętać że nie jest panaceum. Poza tym potencjał branży nie jest wykorzystywany do końca – tłumaczy Roberta Bigliani z IDC.

Z kolei Chris Ingle z IDC nie ma wątpliwości, że IT może być poważnym sojusznikiem organizacji ekologicznych. Zwraca jednak uwagę, że firmy ICT powinny przede wszystkim uporządkować własne podwórko. Należy ograniczyć ilość energii zużywanej przez centra danych oraz infrastrukturę komunikacyjną.

Wśród rozwiązań, które odegrają kluczową w walce z globalnym ociepleniem, autorzy raportu wymieniają smart grid (inteligentne sieci przesyłowe), systemy inteligentnego transportu, systemy inteligentnego budynku czy wideokonferencje.

Autorzy raportu analizują wpływ IT na poziom redukcji gazów cieplarnianych w państwach należących do grupy G20. Według nich to właśnie najbardziej rozwinięte kraje świata stanowić będą siłą napędową zmian.

O zaangażowaniu branży ICT w redukcję CO2 do atmosfery świadczy m.in. obecność członków Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na szczycie klimatycznym w Kopenhadze. Jednym z zadań grupy jest lobbing projektów IT należących do tzw. Mechanizmu czystego rozwoju.

Źródło: www.businessgreen.com

Wojciech Urbanek

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ