Blisko 30 mln euro na ochronę klimatu

0

Minister Środowiska, prof. Andrzej Kraszewski podpisał 3 marca 2010 r. kolejną umowę na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, która przyniesie Polsce blisko 30 mln euro, czyli ponad 100 mln zł na ochronę klimatu i wsparcie we wdrażaniu pakietu energetyczno-klimatycznego.

Umowa podpisana z partnerem japońskim reprezentującym sektor prywatny to kolejna sfinalizowana przez Polskę transakcja, która powiększa dotychczasowy zarobek na klimacie do 55 mln euro łącznie. Uzyskana kwota blisko 30 mln euro zostanie przeznaczona na inwestycje w zakresie termomodernizacji. Poprzednie umowy zagwarantowały dofinansowanie inwestycji związanych m.in. z biogazem, biomasą i modernizacją sieci energetycznych.

Umowy na sprzedaż AAU (Assigned Amount Unit – jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) są zawierane na podstawie obowiązującej od 2009 r. w Polsce ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji służących redukcji gazów cieplarnianych. Wspiera to m.in. wywiązywanie się z naszych unijnych zobowiązań w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego.

NFOŚIGW przygotował programy „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, „Biogazownie rolnicze”, „Elektrociepłownie na biomasę”, „Modernizacja sieci energetycznych pod kątem przyłączenia elektrowni wiatrowych” oraz „Modernizacja i rozwój ciepłownictwa”.

NFOŚiGW jako operator programów ogłosi konkursy, w których będzie można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 30% wartości inwestycji. Szansę na sfinansowanie ma ponad 300 projektów, a beneficjentami będą głównie samorządy. W wyniku wykorzystania funduszy z tej transakcji do 2012 r. kilkaset budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy szkoły może zostać ocieplonych.

Polska prowadzi negocjacje z innymi partnerami zainteresowanymi zakupem polskich nadwyżek. Nasz kraj posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU na świecie: ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012 (po Rosji i Ukrainie). W porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30%, podczas gdy zobowiązanie z Protokołu wynosiło 6% (stąd nadwyżka).

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ