Badanie GreenITfocus: Działania proekologiczne w polskich firmach

0

W polskich przedsiębiorstwach rzadko prowadzi się analizę całkowitych kosztów eksploatacji centrum przetwarzania danych, ale w wielu monitorowane jest zużycie energii elektrycznej – to wnioski z badania przeprowadzonego przez redakcję GreenITfocus wśród uczestników III Seminarium Eksperckiego Emerson Network Power.

„Oszczędne Data Center. Energy Logic – droga do energooszczędnego centrum danych” – to temat przewodni III Seminarium Eksperckiego Emerson Network Power, które odbyło się 17 listopada w Warszawie i 26 listopada 2009 r. we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim specjaliści IT, inwestorzy, projektanci zainteresowani najnowszymi technologiami stosowanymi w centrach przetwarzania danych oraz nowoczesnych serwerowniach. Jednym z patronów medialnych był serwis GreenITfocus.

Z przeprowadzonych przez organizatora seminarium ankiet wynika, że ponad połowa uczestników planuje budowę lub rozbudowę data center w swoich firmach. 70% zainteresowanych przewiduje, że inwestycja taka nastąpi w ciągu najbliższego półrocza.

Głównym celem seminarium było zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności na każdym etapie budowy i eksploatacji data center, od planowania przez zakup sprzętu aż po recykling. Poruszano problemy efektywnego i niestandardowego wykorzystania przestrzeni w centrum przetwarzania danych dzięki konsolidacji systemów zasilania i chłodzenia, innowacjom w zakresie okablowania strukturalnego oraz minimalizacji zużycia energii.

Niestety, badania redakcji GreenITfocus potwierdziły ogólną tendencję: w polskich przedsiębiorstwach rzadko prowadzi się analizę całkowitych kosztów eksploatacji centrum przetwarzania danych. Takie działania deklaruje jedynie 20% ankietowanych, ale 43% zamierza je wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Nie planuje takich działań 29% respondentów.

Na szczęście dość duży odsetek, bo 41% przedstawicieli polskich firm stwierdziło, że w ich przedsiębiorstwach monitoruje się ilość energii elektrycznej zużywanej w data center. W ciągu najbliższych miesięcy działania takie zamierza wprowadzić 30% firm, nie planuje ich w najbliższej przyszłości 23% respondentów.

W badaniu Gartnera przeprowadzonym na próbce ponad 130 menedżerów zarządzających infrastrukturą IT oraz data center (wrzesień 2009 r.) 68% respondentów uważało, że zarządzanie energią w data center jest dla nich jedną z najważniejszych kwestii, ale zaledwie 7% rozważało wdrożenie odpowiednich rozwiązań w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Na tym tle Polacy wypadają dużo korzystniej.

W polskich firmach coraz większą wagę zaczynają także odgrywać rozwiązania zapewniające ograniczenie zużycia energii. Wprawdzie wśród czynników najważniejszych podczas podejmowania decyzji o wyborze nowego sprzętu i infrastruktury IT respondenci wskazywali wydajność – 67%, a na drugim miejscu koszt rozwiązania – 65%, ale niskie zużycie energii elektrycznej jest ważnym kryterium dla 33% ankietowanych, natomiast zalety wbudowanych systemów inteligentnego zarządzania energią elektryczną rozważa podczas zakupów 22% polskich przedsiębiorstw.

Ankietowani zapytani, które z zaproponowanych rozwiązań Oszczędnego Data Center zamierzają wprowadzić w pierwszej kolejności wskazywali energooszczędne serwery – 49%, układy inteligentnego zasilania – 41%, układy klimatyzacji precyzyjnej wysokiej gęstości – 30%, energooszczędne komputery – 29%. Najmniej osób myśli o zielonym okablowaniu strukturalnym – tylko 2% wskazań.

Według respondentów największe korzyści dla środowiska powinny przynieść energooszczędne serwery – 76% odpowiedzi, na drugim miejscu znalazły się energooszczędne komputery – 57%, dalej klimatyzacja precyzyjna wysokiej gęstości – 56%, układy inteligentnego zasilania – 55%, zielone okablowanie strukturalne – 5%.

Źródlo: GreenITfocus, listopad 2009 r.

W części badania dotyczącej strategii proekologicznych 63% ankietowanych deklarowało, że ich firma wprowadziła rozwiązania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko, 21% zamierza je wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy, nie planuje tego na razie 15%.

Na czym polegają prowadzone w firmach działania proekologiczne? 49% respondentów ogranicza działania systemów grzewczych/klimatyzacji o określonych porach, 48% wyłącza światło o ustalonych godzinach, 40% deklaruje stosowanie recyklingu e-odpadów, 34% przestrzega wyłączania komputerów, 20% wprowadziło ograniczenie podróży służbowych, a w 16% firm stosowana jest telepraca.

Według większości ankietowanych największy negatywny wpływ na środowisko wywierają ich biura – taką odpowiedź wskazało 62% respondentów, na drugim miejscu uplasowały się centra przetwarzania danych – 35%, podróże służbowe wskazało 21% badanych, a produkcję – 13%. Dla 2% respondentów źródła negatywnego wpływu na środowisko stanowią również usługi.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ