Autodesk Green Index – projektowanie zrównoważone

0

Względy ekonomiczne głównym motorem ekologii w architekturze i budownictwie – to konkluzja z pierwszego w Polsce badania Autodesk Green Index. Polscy architekci są w czołówce statystyk – 87% uważa, że powinni stosować zrównoważone projektowanie zawsze, kiedy to tylko możliwe.

Autodesk Green Index to cykliczne badanie szukające odpowiedzi na pytania, jak architekci stosują praktyki zrównoważonego projektowania oraz jakie są trendy w obszarze budynków ekologicznych. Badanie w Polsce zostało przeprowadzone we współpracy z Fundacją Twórców Architektury. Wzięło w nim udział 123 architektów. Ankieta była realizowana drogą internetową od 7 maja do 22 września 2009 r.

Blisko jedna czwarta polskich architektów ma do czynienia z pytaniami o rozwiązania ekologiczne w ponad 50% projektów. Ale tylko 19% zainteresowanych decyduje się na rozwiązania z obszaru zrównoważonego projektowania. Do stosowania rozwiązań ekologicznych motywują architektów rosnące koszty energii (79% wskazań) oraz wymogi prawne (66%). Z kolei klienci decydują się na te elementy przede wszystkim – zdaniem architektów – ze względu na niższe koszty operacyjne (81% odpowiedzi).

Praktyki projektowania zrównoważonego
Polscy architekci mają bardzo wysoką świadomość swojego wpływu na kształtowanie przestrzeni i trendów. Blisko 90% z nich uważa, że – ze względu na odpowiedzialność za środowisko – warto stosować techniki zrównoważonego projektowania, gdy to tylko możliwe. Ponad połowa uważa, że architekci są odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie rozwiązań w związku ze zmianami klimatu. Jedna trzecia firm architektonicznych rozpoczyna więc wdrażanie standardowych procedur w celu informowania klientów o budownictwie zrównoważonym.

Polscy architekci wśród najczęściej stosowanych rozwiązań projektowania zrównoważonego wymieniają zielone, obsadzone roślinnością pokrycia dachowe, miejscowe źródła energii odnawialnej oraz wysoko wydajne instalacje sanitarne i grzewcze. Ponad 40% architektów korzysta z oprogramowania do projektowania w celu oceny kosztów operacyjnych tych systemów, a także do analizy alternatywnych materiałów budowlanych w celu zmaksymalizowania wydajności energetycznej i zminimalizowania wpływu na środowisko.

W przyszłości można spodziewać się większej popularności wysoko refleksyjnych materiałów dachowych (34% obecnie, 59% w ciągu 5 lat) oraz odzyskanych, odnowionych, wtórnych lub przerobionych materiałów budowlanych (36% obecnie, 54% za 5 lat). Architekci chcą również w większym stopniu przewidywać i oceniać wpływ na środowisko oraz żywotność materiałów budowlanych w całym cyklu życia budynku. Jednocześnie oprogramowanie projektowe będzie częściej wykorzystywane w celu określania wykorzystania materiałów w procesie budowlanym tak, aby zminimalizować ilość odpadów.

Niemal wszyscy architekci (94%) wykorzystują w swojej pracy oprogramowanie projektowe, przy czym jedna czwarta zaczyna pracować zgodnie z koncepcją modelowania informacji o budynku (Building Information Modelling – BIM).

– Projektowanie zrównoważone wiąże się z jednoczesnym braniem pod uwagę wielu elementów: od lokalizacji budynku poprzez rozwiązania przestrzenne, materiałowe aż po utylizację budynku w dalekiej przyszłości – wyjaśnia Maciej Kujawski z biura projektowego Epstein. – Obiekty powstające zgodnie z ideą obiektów zrównoważonych ekologicznie są skomplikowane pod względem zastosowanych w nich rozwiązań. Technologia BIM znacznie upraszcza sam proces projektowy poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym wielu wariantów i schematów w celu wybrania tego jednego, najbardziej optymalnego. Wyniki testów są wiarygodne dzięki coraz lepszemu odzwierciedlaniu rzeczywistości poprzez jeden cyfrowy model.

Polscy architekci na tle innych krajów
W latach 2008-2009 Autodesk przeprowadził podobne ankiety wśród architektów w Japonii, USA, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii. Ankietowani architekci twierdzili, że ich klienci byli zainteresowani ekologicznymi budynkami, ponieważ chcieli obniżyć koszty operacyjne. Polscy architekci są w czołówce statystyk jako ci, którzy uważają, że powinni stosować zrównoważone projektowanie zawsze, kiedy to możliwe. Twierdzi tak 89% architektów z USA, 88% architektów z Wielkiej Brytanii, 87% architektów z Polski, 73% architektów z Włoch oraz 59% architektów z Japonii.

Uzasadnienia tego stanowiska różnią się w zależności od kraju. Ekologiczne budynki powstają w USA w wyniku popytu wśród klientów (66%), wymagania regulacji prawnych są podstawowym czynnikiem w Wielkiej Brytanii (75%) i Japonii (64%), natomiast wzrastające koszty energii determinują decyzje w Polsce (79%) i we Włoszech (70%).

W Polsce zainteresowanie klientów elementami budownictwa ekologicznego jest niższe niż w USA, gdzie 42% architektów spotkało się z zapytaniami w tym obszarze w przypadku większości budynków, a 47% z nich wdrożyło te rozwiązania. W Polsce tylko 23% architektów zetknęło się z takimi pytaniami, a 19% wdrożyło rozwiązania ekologiczne.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ