Spam w II kwartale 2011

0

Kaspersky Lab informuje o opublikowaniu raportu spamowego dla drugiego kwartału 2011 roku. Cyberprzestępcy stopniowo przywracają możliwości operacyjne botnetów zamkniętych w zeszłym i na początku bieżącego roku. Świadczy o tym poziom udziału spamu w ruchu pocztowym, który w drugim kwartale wynosił 82,5% i był o 3,9 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale. Jednak w związku z likwidacją istotnych zasobów spamerzy muszą działać według nowych reguł.

W drugim kwartale wzrosła liczba botnetów, czyli sieci zainfekowanych komputerów, jednak ich rozmiary są stosunkowo niewielkie i żaden z nich nie ma tak dużego udziału w ruchu spamowym jak wcześniej Cutwail czy Rustock. Spamerzy wciąż nie zwiększyli możliwości botnetów, tak aby mogły wysyłać miliony wiadomości spamowych dziennie, lub celowo nie chcą stawiać wszystkiego na jedną kartę (jeden duży botnet).

Zmiany te przyczyniły się do bardziej równomiernego rozłożenia źródeł spamu. Wcześniej trzy państwa regularnie odpowiadały za połowę całego spamu. Teraz maszyny zombie wykorzystywane do rozprzestrzeniania niechcianych wiadomości są zlokalizowane w praktycznie każdym państwie na świecie. Sygnalizuje to koniec ekspansji geograficznej spamerów – nie ma już obszarów, które byłyby nietknięte działalnością tych cyberprzestępców.

Źródła spamu

W drugim kwartale 2011 r. spam był wysyłany najaktywniej z krajów rozwijających się: Indie (+4,26 proc.), Brazylia (+3,14 proc.) oraz Indonezja (+1,66 proc.). Polska znalazła się na 11 miejscu z wynikiem 2,5 proc, notując spadek o 0,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 r.

Udział Indii w całkowitej ilości spamu zwiększył się w drugim kwartale o prawie pięć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim kwartałem czego przyczyną jest obecność milionów niechronionych, niezałatanych maszyn, które mogą pozostać aktywne w sieciach zombie przez długi czas.

Widać wyraźnie, że główni spamerzy to kraje rozwijające się.

Trendy

W II kwartale 2011 r. spamerzy zaczęli wykorzystywać technologie chmury, a tym samym nastąpił nowy etap w ewolucji spamu. Niektóre wiadomości e-mail zawierały odsyłacze do serwisów Google’a, które przekierowywały użytkowników do stron z reklamami lub witryn phishingowych. Użytkownicy mają większe zaufanie do takich stron, ponieważ są zlokalizowane w popularnych zasobach (np. Google Dokumenty lub Google Arkusze kalkulacyjne), a połączenie z nimi jest wykonywane za pośrednictwem protokołu HTTPS, który obsługuje szyfrowanie.

Dystrybucja spamu utraciła swój globalny charakter, ponieważ spamerzy są zmuszeni coraz efektywniej wykorzystywać mniejsze sieci zainfekowanych komputerów. To oznacza, że cyberprzestępcy muszą ostrożniej wybierać odbiorców swojego spamu oraz przeprowadzać ataki ukierunkowane, do których potrzebne są informacje takie jak nazwisko ofiary, a nawet nazwa firmy, dla której pracuje lub z którą zawiera transakcje. Posiadając takie dane, przestępcy mogą łatwo zyskać zaufanie użytkowników.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ