Pracownicy stawiają na mobilność – badanie Sybase

0

Według badania Kelton Research dla Sybase pracownicy skłonni są zrezygnować z bezpłatnej kawy, parkingu, a nawet dnia wakacji w zamian za możliwość wyboru urządzenia mobilnego i dostęp do aplikacji w miejscu pracy. Doświadczenia z platformami konsumenckimi rozbudzają w pracownikach zrozumiałe oczekiwania wobec działów IT, w tym potrzebę dostępu do mobilnych rozwiązań służących podnoszeniu produktywności.

Rezultaty badań ukazują z jednej strony zapotrzebowanie pracowników na wsparcie ze strony działu IT, z drugiej zaś ich niezadowolenie wywołane brakiem takiego wsparcia w odniesieniu do coraz dłuższej listy typów urządzeń mobilnych, a także aplikacji wspierających mobilność i produktywność w miejscu pracy i poza nim.

Ponad 500 pracowników w USA i Wielkiej Brytanii przyniosło wyniki nawołujące do działania ze strony działów IT, od których oczekuje się większej elastyczności i zdolności do wprowadzania w przedsiębiorstwach nowoczesnych aplikacji mobilnych. Transformacja przedsiębiorstwa wymaga szczegółowej analizy i szybkiego wdrożenia strategii rozwiązań mobilnych, umożliwiających dynamiczne i bezpieczne zaspakajanie rosnącego popytu ze strony pracowników. Badanie pokazuje również, że bezpieczeństwo pozostaje istotnym czynnikiem zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, choć coraz bardziej nagląca wydaje się potrzeba podjęcia debaty na temat mobilnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, które powinny obejmować szersze spektrum urządzeń i platform.

– W sytuacji, kiedy nie wszystkie mobilne aplikacje oferują ten sam poziom zabezpieczeń, menedżerowie działów IT muszą brać pod uwagę wprowadzanie różnych aplikacji i różnych strategii zarządzania – stwierdził Euan MacAra, Dyrektor Regionalny w Sybase Products Poland. – Dlatego też czołowy dostawca rozwiązań mobilnych, jakim jest Sybase, umożliwia wielu przedsiębiorstwom znalezienie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami pracowników co do wyboru i komfortu pracy, a koniecznością przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa korporacyjnego.

Kilka ciekawych wniosków:

  • Swoboda wyboru: Połowa respondentów wolałaby samodzielnie wybrać urządzenie do pracy, niż pozwolić firmie wybierać za nich.
  • Firmowy sklep z aplikacjami: Wielu pracowników chętniej korzystałoby z większej liczby aplikacji, gdyby dostęp do nich był łatwiejszy.
  • Brak wsparcia z góry: Zaledwie 19 procent badanych zdecydowanie się zgadza, że ich pracodawcy starają się im ułatwić pracę przy pomocy urządzenia mobilnego w tym samym stopniu co z komputera stacjonarnego.
  • Ryzyka dotyczące bezpieczeństwa po stronie pracowników: Pracownicy, być może nieświadomie, narażają dane przedsiębiorstwa, przesyłając służbowe maile (35%) i dokumenty (32%) na prywatne skrzynki mailowe i wchodząc do firmowej sieci intranet z lokalizacji zewnętrznych (29%). Jedna czwarta badanych osób prowadziła wymianę maili służbowych przy pomocy osobistego urządzenia mobilnego. Wszystko to pomimo istnienia dedykowanych rozwiązań dla tego typu zastosowań, jak np. Sybase Afaria®, czołowego w branży rozwiązania do zabezpieczania i zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).

– Wyniki ostatniego badania powinny być dla firm sygnałem do przyspieszenia prac nad wdrożeniem strategii przedsiębiorstwa mobilnego – mówi MacAra. – Pracownicy coraz bardziej orientują się w świecie rozwiązań mobilnych, przez co ich oczekiwania wobec działów IT są coraz większe i będą nadal rosnąć. Obserwujemy już rosnący popyt na metody podnoszenia wydajności pracy dostosowane do mobilnych rozwiązań, takie jak choćby możliwość korzystania w miejscu pracy z wielu typów urządzeń czy dostęp do aplikacji firmowych za pośrednictwem dedykowanego sklepu pracodawcy.

Badanie nie dotyczyło terytorium Polski, która pod względem urządzeń mobilnych nie jest jeszcze tak rozwiniętym rynkiem jak Europa Zachodnia. Na rodzimym rynku rezultaty mogłyby być zbliżone lub sporo różnić się od przedstawionych wyników. Jednak większość trendów przenosi się z czasem na nasz rynek i warto mieć to na uwadze.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ