Orange Insights: Bezpieczeństwo IT okiem dużych firm i korporacji

0

Orange Polska rozpoczyna drugą edycję cyklu raportów Orange Insights. Tym razem celem badania było określenie, jak jest postrzegane bezpieczeństwo informatyczne w dużych przedsiębiorstwach, jakie są trendy oraz kierunki ich działań w tym zakresie.

Na podstawie badania powstał raport, którego kluczowe wnioski to:

  • 81 proc. respondentów twierdzi, że ich przedsiębiorstwa nie są w stanie funkcjonować bez systemów informatycznych, a 84 proc. uważa, że bezpieczeństwo IT to kluczowy obszar pozwalający na ciągłość działania firmy.
  • Jako największe zagrożenie w budowaniu bezpieczeństwa informatycznego, firmy wskazują na trudność w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemów – 35 proc.
  • Duże firmy mają kłopoty z bezpieczeństwem danych w internecie – to problem dla 61 proc. z nich. Drugim, co do ważności problemem – 50 proc. wskazań, jest zabezpieczenie urządzeń mobilnych.
  • Według badanych największymi zagrożeniami związanymi z informatyzacją przedsiębiorstw jest cyberprzestępczość – 53 proc. oraz nadużycia ze strony pracowników – 52 proc.

Rola informatyzacji w dużych firmach

Zgodnie z wynikami pierwszej edycji badania, zdecydowana większość przedstawicieli dużych firm, bo aż 81 proc. uważa, że ich przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować bez systemów informatycznych. Z kolei 82 proc. twierdzi, że systemy informatyczne wspierają zarządzanie wszystkimi funkcjami w przedsiębiorstwie. Dlatego też, bezpieczeństwo IT jest dla nich kluczowym obszarem pozwalającym na ciągłość działania firmy. Uważa tak większość, bo aż 84 proc. respondentów. Przedsiębiorcy wskazali też obszary, które ze względu na ogólne bezpieczeństwo są ich zdaniem najważniejsze dla funkcjonowania firm. Na pierwszym miejscu wymienili finanse – 33 proc. wskazań, a na drugim szeroko rozumiane IT – 22 proc.

Zagrożenia dla przedsiębiorstw

Przedstawiciele dużych firm, proszeni o wskazanie trzech najważniejszych zagrożeń w budowaniu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa najczęściej wymieniają:

  • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów – 35 proc. wskazań.
  • Budowanie świadomości dbania o bezpieczeństwo wśród pracowników – 18 proc.
  • Zapewnienie wystarczających środków finansowych na bezpieczeństwo IT – 10 proc.

Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych – 86 proc. zgodnie twierdzi, że właśnie zapewnianie ciągłości funkcjonowania systemów to obszar bezpieczeństwa informatycznego, w którym ich przedsiębiorstwa radzą sobie najlepiej. Aż 85 proc. firm uważa, że równie dobrze radzi sobie z zabezpieczaniem danych, w tym danych osobowych. Z kolei 79 proc. przedsiębiorstw dobrze wywiązuje się z kontrolowania dostępu pracowników do systemów i informacji.

Na podstawie odpowiedzi firm biorących udział w badaniu przygotowano też listę zagrożeń, których najbardziej obawiają duże przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. Na pierwszym miejscu uplasowała się cyberprzestępczość wskazana przez ponad połowę respondentów – 53 proc. Prawie tyle samo firm obawia się nieuczciwości pracowników – 52 proc. Z kolei 46 proc. wskazało jako zagrożenie awarię serwerów/komputerów i łączy.

Trendy w bezpieczeństwie IT

Na postawie wspomnianych wyżej wyników można wnosić, że głównym trendem na nadchodzące lata będzie inwestowanie w środki zabezpieczające przed cyberatakami oraz nieuczciwością pracowników. Wyraźne trendy mogą wskazywać również odpowiedzi badanych, na temat obszarów bezpieczeństwa informatycznego, z którymi radzą sobie najgorzej:

  • Duże firmy radzą sobie najgorzej z bezpieczeństwem danych firmy umieszczonych w internecie – problem ten wskazało aż 61 proc. z nich.
  • Co druga firma ma problem z zabezpieczaniem urządzeń mobilnych (jak laptopy, telefony, smartfony i tablety) przed atakami.

Finansowanie bezpieczeństwa IT*

Mimo wysokiej świadomości znaczenia bezpieczeństwa IT dla biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, duże firmy wcale nie ponoszą na nie dużych wydatków. Prawie połowa z nich wydaje na bezpieczeństwo od 1 do 10 proc. swojego budżetu IT. Co trzecia decyduje się przeznaczyć od 11 do 20 proc swojego budżetu IT na bezpieczeństwo, a zaledwie 16 proc. przekazuje na ten cel więcej niż 20 proc. ogólnych środków.

Fakt, że firmy nie przekazują dużych środków na bezpieczeństwo IT potwierdzają dane obrazujące o ile procent wzrosły wydatki na bezpieczeństwo IT w ciągu ostatniego roku. Można dojść do wniosku, że firmy zaczęły traktować kwestię bezpieczeństwa IT poważniej niż miało to miejsce dotychczas, jednak jednocześnie pokazuje jak mało uwagi poświęcały tej dziedzinie dotąd. W przypadku 8 proc firm wydatki wzrosły o ponad 80 proc. Co czwarta firma zwiększyła swoje wydatki w tym obszarze o 20 do 49 proc, niewiele mniej, bo 24 proc. zdecydowało się zwiększyć budżet bezpieczeństwa IT o 1 do 9 proc. Zdecydowana większość firm, bo aż 42 proc z nich powiększyło wydatki o 10 do 19 proc.

*Wyniki dla 75 firm, które zgodziły się udostępnić swoje wewnętrze informacje odnośnie budżetów.

Charakterystyka przedsiębiorstw inwestujących w bezpieczeństwo IT

W drugiej edycji badania Orange Insights wzięło udział 336 managerów, w tym 58 prezesów i właścicieli, 134 szefów IT, 60 dyrektorów finansowych. Pozostali badani są odpowiedzialni za inne obszary w strukturach top managementu: operacje, administracja, strategia, sprzedaż. Badani pracują w największych przedsiębiorstwach zarówno polskich jak i tych z kapitałem zagranicznym. Połowa z nich reprezentuje kluczowych graczy rynkowych, a co czwarty jest zatrudniony w firmie będącej liderem w swojej branży. Większość respondentów stanowią przedstawiciele sektora produkcji – 58 proc., co trzeci pracuje w usługach – 29 proc., a pozostali w handlu – 13 proc.

Na temat badania

Orange Insights, to już druga edycja cyklu raportów przygotowanych na podstawie badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Pierwszy z raportów dotyczył dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jego tematem było postrzeganie roli i ważności informatyzacji przedsiębiorstw.
W drugiej edycji badania Orange Insights dotyczącej dużych firm i korporacji zrealizowano łącznie 336 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż PKD (po przeważeniu wielkość próby wyniosła 327 ankiet). Badanie zostało zrealizowane metodą CATI/CAWI. Wzięły w nim udział osoby decyzyjne w dużych firmach i korporacjach w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie informatyczne – prezesi, właściciele, dyrektorzy finansowi, operacyjni oraz szefowie IT.

Orange Insights Infografika

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ