Ochrona informacji oraz współpracy systemów videokonferencyjnych

0

Na całym świecie vidoekonferencje stały się zasadniczym elementem w komunikacji. Korzystają z nich zarówno firmy jak i instytucje rządowe. Dla nich poprawa przepływu informacji oraz lepsza współpraca między agencjami stanowi niezwykle ważny element.

Spotkania zarządu, narady z pracownikami, rozmowy klientami czy partnerami, szkolenia, rekrutacja kandydatów do pracy, telepraca, telemedycyna to tylko niektóre z wielu możliwych zastosowań videokonferencji. Rosnące zapotrzebowanie na poprawę szybkości i jakości komunikacji wizualnej w połączeniu ze stale rosnącymi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa wymusza potrzebę większego zabezpieczania informacji oraz zapewnienia współpracy systemów w ramach środowisk obsługujących aplikacje IP video.

Prawo na rzecz bezpieczeństwa videokonferencji
W wielu przypadkach, zabezpieczenie technologii videokonferencyjnych nie tylko leży w najlepszym interesie organizacji, ale jest usankcjonowane prawem. Od czasu ataków terrorystycznych 11 września 2001, jednostki rządowe takie jak Agencja Bezpieczeństwa Rządowego (National Security Agency – NSA) czy Agencja Systemów Informatycznych Obrony (Defense Information Systems Agency – DISA) wprowadziły wiele standardów i protokołów zabezpieczeń zapewniających wyższe poziomy szyfrowania informacji przekazywanych podczas połączeń video. Przewodniczący Połączonego Komitetu Szefów Sztabów (Joint Chiefs of Staff) rozwiązał problem wprowadzając proces certyfikacji o nazwie Joint Interoperability Certification, który ma zastosowanie w przypadku każdego Systemu IT i Bezpieczeństwa Narodowego w Departamencie Obrony (Department of Defense – DoD). Proces zapewnia, że systemy mają możliwość bezpiecznego współdzielenia informacji i efektywnej współpracy z innymi usługami i agencjami.

Przepisy rządowe i regulacje dotyczące bezpieczeństwa mają również daleko idący wpływ nie tylko na jednostki rządowe, ale również na dostawców usług medycznych, instytucje finansowe oraz inne korporacje wykorzystujące technologie videokonferencji do transmisji danych oraz przekazywania informacji o klientach. Ustawa o Ubezpieczeniu Zdrowotnym i Odpowiedzialności z Tego Tytułu (The Health Insurance Portability and Accountability Act) z 1996 roku ustanawia standardy i wymagania na elektroniczną transmisję niektórych informacji dotyczących zdrowia, podczas gdy Ustawa Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act) z 2002 roku zobowiązuje najwyższe kierownictwo do zapewnienia odpowiedniej kontroli w celu ochrony danych finansowych. W obu przypadkach, zapewnienie bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pomocą videokonferencji jest kluczowym elementem zgodności z przepisami.

Bezpieczeństwo w centrum
Aby spełnić rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, wiodące firmy na rynku videokonferencji stworzyły u siebie dedykowane Centra Zabezpieczeń (Security Center), których zadaniem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań komunikacji wizualnej spełniających rygorystyczne wymagania stawiane przez rząd Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa, współpracy z systemami oraz wydajności. Centrum Zabezpieczeń prowadzi programy w zakresie ewaluacji i certyfikacji produktów, mające na celu redukcję realnego i potencjalnego ryzyka związanego z interaktywną komunikacją w różnych sieciach.

W ostatnim czasie wiele firm wprowadziło rozwiązania z zakresu komunikacji wizualnej oferując systemy telepresence jakości HD posiadające certyfikaty JITC (Joint Interoperability Certification), dające możliwość współpracy z sieciami IPv6 oraz spełniające wymagania normy FIPS 140-2. Dzięki nowym certyfikatom, rozwiązania videokonferencyjne przeznaczone do sal konferencyjnych tzw room telepresence, jak również rozwiązania osobiste (personal telepresence) spełniają rygorystyczne wymagania stawiane przez rząd Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa, współpracy z systemami oraz wydajności i znajdują się na liście produktów zatwierdzonych przez Departament Obrony (Unified Capabilities Approved Products List – UCAPL).

Bezpieczeństwo rozwiązań jest zachowane dzięki zastępującym standardom i certyfikatom:
· Standardy otwarte
· Certyfikaty JITC (Joint Interoperability Test Command)
· Certyfikaty IPv6
· Norma FIPS 140-2
· Type 1 COMSEC and Classified Service & Support

Autorem artykułu jest Grzegorz Arent

Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką tele i videokonferencji. Ukończył Politechnikę Warszawską, z wykształcenia jest Magistrem Inżynierem. Od blisko dwóch lat pełni funkcję Sales Engineer w firmie Polycom, Polska. Zalety nowoczesnych videokonferencji prezentował na wielu seminariach i konferencjach w kraju i za granicą.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ