Nowa platforma Fortinet SDN Security

0

FORTINET zaprezentował nową platformę do ochrony sieci sterowanych programowo (SDNS – Software Defined Network Security). To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży, które ma zapewniać zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami przez integrację zabezpieczeń w nowoczesne, elastyczne środowisko centrum przetwarzania danych.

Nowa platforma opiera się na przejrzystej koncepcji i praktycznych narzędziach pozwalających chronić ośrodki obliczeniowe w kompleksowy sposób. Jednocześnie umożliwia ona najszerszą integrację infrastruktury z rozwiązaniami partnerów technologicznych, takich jak HP, Ixia, PLUMgrid, Pluribus Networks, Extreme Networks i NTT. SDN Security na nowo definiuje zaawansowane cyber-zabezpieczenia w świecie, w którym centra przetwarzania danych zmieniają się przez wdrażanie wirtualizacji, przetwarzania w chmurze, a teraz także sieci sterowanych programowo.

Infrastruktura do ochrony informacji jest zbyt sztywna i statyczna, aby zaspokoić szybko zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw cyfrowych i zapewnić im skuteczną ochronę w dynamicznym środowisku zagrożeń. Producenci zabezpieczeń coraz częściej odchodzą od zarządzania polityką obejmującą poszczególne elementy sprzętowe, skłaniając się w stronę opartych na oprogramowaniu paneli do zarządzania, które pozwalają w elastyczny sposób definiować politykę bezpieczeństwa niezależnie od lokalizacji — napisał Neil MacDonald, wiceprezes i analityk w firmie Gartner Research.

Nowa platforma Fortinet SDN Security uwidacznia opracowane przez firmę innowacje we wszystkich głównych warstwach architektury sieciowej:

Płaszczyzna danych — przeniesienie mechanizmów zabezpieczających z zamkniętych jednostek sprzętowych do instancji logicznych, które można dystrybuować w bardziej skalowalny sposób i głęboko integrować z wirtualnym środowiskiem przełączników oraz wyodrębnionymi przepływami sieciowymi.

Płaszczyzna sterowania — koordynacja i automatyzacja polityki bezpieczeństwa przez udostępnienie elastycznych przepływów pracy, w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach i mechanizmach zapewniających zgodność z przepisami w środowiskach cechujących się dużą elastycznością i dynamiką.

Płaszczyzna zarządzania — zintegrowany panel do obsługi polityki bezpieczeństwa i zdarzeń, obejmujący urządzenia fizyczne i wirtualne, chmury prywatne i publiczne oraz całą infrastrukturę konwergentną, a przez to pomagający zapewnić spójność i zgodność zabezpieczeń z przepisami.

Starania Fortinet w zakresie środowisk sterowanych programowo rozpoczęły się ponad pięć lat temu. Powstały wtedy pierwsze urządzenia wirtualne FortiGate-VM do ochrony coraz bardziej zwirtualizowanych i skonsolidowanych centrów przetwarzania danych. Działania te rozszerzano wraz z postępującą transformacją ośrodków obliczeniowych. Wśród ostatnich kamieni milowych w tym obszarze warto wymienić nowe urządzenia zabezpieczające Fortinet obsługujące platformę Microsoft Azure, członkostwo firmy w programie HP AllianceOne w celu stworzenia zintegrowanych fabrycznie, zoptymalizowanych zabezpieczeń dla oferty narzędzi HP dla sieci sterowanych programowo, integrację z platformą Application-Centric Infrastructure (ACI) firmy Cisco oraz prace mające zwiększyć bezpieczeństwo sieci klientów korzystających z rozwiązań VMware vSphere i sterowanych programowo centrów przetwarzania danych.

Fortinet rozszerza sieć partnerów, aby spełnić wymagania klientów w zakresie centrów przetwarzania danych

W ramach swojej ogólnej strategii dotyczącej centrów przetwarzania danych Fortinet współpracuje z dużą — i wciąż rosnącą — liczbą partnerów, aby ściśle zintegrować zabezpieczenia z ich kluczowymi platformami infrastruktury. Platformy te obejmują kontrolery sieci sterowanych programowo, środowiska koordynacji, hiperwizory, narzędzia do zarządzania chmurą, systemy zarządzania zabezpieczeniami i funkcje analityczne. Fortinet współpracuje obecnie z ponad dwudziestoma dostawcami technologii, aby zadbać o ochronę ich rozwiązań przed cyberzagrożeniami w oparciu o zaawansowaną platformę Fortinet SDN Security.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ