NetIQ Access Governance Suite 6 w inteligenty sposób chroni firmowe dane

0

Firma NetIQ wprowadza oprogramowanie Access Governance Suite 6, dzieki któremu osoby odpowiedzialne za biznes mogą śledzić na bieżąco i raportować wszelkie zmiany w rolach pełnionych przez podwładnych, w rozszerzeniu zakresu ich odpowiedzialności, w przyznanych uprawnieniach. Oprogramowanie w inteligenty sposób chroni firmowe dane i skutecznie wspomaga pomyślne przechodzenie regularnych audytów.

Firmy i instytucje wkładają sporo wysiłku w kontrolowanie dostępu użytkowników do zasobów IT oraz posiadanych przez nich uprawnień. Nieustanne pojawianie się w środowisku IT kolejnych aplikacji i systemów oraz korzystanie z nich w chmurze dodatkowo utrudnia sprawowanie odpowiedniej kontroli nad poczynaniami użytkowników i uzyskanie czytelnego wglądu w zakres uprawnień. Firmy mogą też reagować w przypadku zwolnienia pracownika czy przyznania czasowego dostępu do określonych zasobów.

Oprogramowanie AGS 6 stanowi integralną część zestawu rozwiązań Identity and Access Governance firmy NetIQ służących do zarządzania tożsamością i dostępem. Zapewnia m.in. regularną certyfikację dostępu, zarządzanie rolami w pracy i automatyczne weryfikowanie żądań dostępu do zasobów. Oprogramowanie daje kilka potencjanych korzyści dla osób zarzadzających firmowymi danymi:

  • Ograniczenie ryzyka, kosztów i złożoności: AGS zastępuje ręczne, podatne na błędy procedury i wprowadza zautomatyzowane podejścia do obsługi żądań dostępu, przeglądania zgłoszeń, przeprowadzania certyfikacji i ponownego nadawania odpowiednich uprawnień. Tym samym znacznie skraca czas obsługi zgłoszeń i obniża koszty związane z wykazaniem zgodności.
  • Dynamiczne zarządzanie zmianami: AGS administruje wszystkimi zmianami w uprawnieniach potrzebnych użytkownikom do pracy i sprawia, że szybciej są im one przyznawane. Pomaga jednocześnie uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z przyznaniem nadmiernych uprawnień.
  • Zarządzanie regulacjami i korporacyjnymi politykami z wykorzystaniem wszystkich narzędzi do określania polityk w systemach IT: AGS umożliwia wprowadzenie biznesowych polityk bezpieczeństwa, np. w obszarze rozdziału uprawnień (SoD, Separation of Duty ), a jednocześnie pozwala na stosowanie wewnętrznych regulacji w udostępnieniu zasobów czy informacji, np. dla poszczególnych oddziałów firmy.
  • Wykrywanie potencjalnego ryzyka dla firmy wynikającego z przyznania użytkownikowi dostępu: AGS zapewnia pełny wgląd w uprawniania użytkowników, dokonuje analizy zagrożeń i występujących anomalii. Szybko wykrywa zagrożenia i nieprawidłowości wymagające podjęcia działań naprawczych.
  • Wdrożenie zrównoważonych procedur zapewnienia zgodności: AGS stanowi silne narzędzie wspomagające audyty i skutecznie pomaga udowodnić zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Najnowsza wersja oprogramowania AGS została wyposażona w rozbudowane mechanizmy analizy ryzyka i oceny dla standardowych żądań dostępu, certyfikacji dostępu i zarządzania rolami, aby „wyłowić” tych użytkowników, którym z uwagi na posiadane uprawnienia warto poświęcić nieco więcej czasu na dodatkową weryfikację czy kontrolę. AGS 6 został wyposażony w nowy, rozbudowany i zarazem konfigurowalny przez użytkownika interfejs, poszerzono też liczbę obsługiwanych platform, baz danych i serwerów WWW.

Więcej informacji o rozwiązaniu na stronie www

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ