Ewolucja zagrożeń IT w pierwszym kwartale 2011 roku – Polska w grupie średniego ryzyka infekcji

0

Firma Kaspersky Lab przedstawiła raport poświęcony ewolucji zagrożeń IT w pierwszym kwartale 2011 r. Według analityków firmy, najbezpieczniejszym krajem świata okazała się Japonia, a Polska znalazła się w grupie średniego ryzyka infekcji.

Wzrost popularności mobilnej platformy Android zwrócił uwagę cyberprzestępców. Biorąc pod uwagę liczbę nowych mobilnych szkodliwych programów wykrytych w I kwartale 2011 r., analitycy Kaspersky Lab uważają, że całkowita ilość mobilnego szkodliwego oprogramowania w 2011 roku będzie co najmniej dwukrotnie większa niż w 2010 roku. Wzrost ten będzie częściowo spowodowany wyłonieniem się nowych metod infekowania smartfonów. Przykładem jest tu rozprzestrzenianie za pośrednictwem Android Marketu: w pierwszym kwartale 2011 roku wykryto ponad 50 szkodliwych aplikacji dla systemu Android, które zostały napisane przez cyberprzestępców i, udając legalne oprogramowanie, są rozprzestrzeniane za pośrednictwem oficjalnego sklepu Google.

W przyszłości liczba osadzonych szkodliwych programów rozprzestrzenianych za pośrednictwem sklepów internetowych z aplikacjami będzie nadal rosła. Hipotezę tę popierają dwa czynniki. Po pierwsze, konto producenta w takim sklepie jest bardzo tanie – w przypadku Android Marketu kosztuje tylko 25 dolarów. Po drugie, sprawdzenie kodu nowo opublikowanych aplikacji jest zadaniem bardzo pracochłonnym i trudnym do zautomatyzowania. Dlatego szkodliwe programy mogą być aktywne w takich sklepach dostatecznie długo, by zainfekować wielu użytkowników smartfonów.

Sytuację dotyczącą zagrożeń mobilnych komplikuje dodatkowo fakt, że prywatne smartfony są coraz częściej wykorzystywane do przechowywania i wysyłania poufnych informacji firmowych. Jednocześnie pracownicy firm zwykle nie przywiązują wystarczająco dużej wagi do ochrony danych przechowywanych na takich urządzeniach. Ponadto, w przyszłości smartfony będą prawdopodobnie powszechnie wykorzystywane jako mobilne portfele, co zwiększy znaczenie produktów do ochrony urządzeń mobilnych.

Ataki ukierunkowane na korporacje
Kolejnym istotnym trendem w pierwszym kwartale 2011 roku była rosnąca liczba ataków na różne organizacje. Oprócz konwencjonalnych ataków DDoS, które blokują dostęp do serwerów korporacyjnych na pewien czas, przeprowadzano wiele ataków umożliwiających uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do takich serwerów w celu kradzieży informacji. Wszystko wskazuje na to, że niektórzy profesjonalni cyberprzestępcy zrezygnowali z masowego infekowania komputerów na rzecz włamań do dużych organizacji. Takie działania naturalnie oznaczają większe ryzyko ponoszone przez osoby atakujące, jednak stawki oraz potencjalne korzyści związane z atakami ukierunkowanymi są odpowiednio większe, a konkurencja w tym segmencie czarnego rynku jest mniejsza.

W pierwszym kwartale miała miejsce również fala tak zwanych ataków protestacyjnych, które były przeprowadzane nie w celu uzyskania korzyści finansowych, ale zaszkodzenia reputacji firmy. Jednym z przykładów jest atak hakerski na HBGary, amerykańską firmę zajmującą się bezpieczeństwem IT. Po uzyskaniu dostępu do poufnych informacji należących do tej firmy hakerzy upublicznili je. Jak na obecne czasy takie zachowanie jest nietypowe. Cyberprzestępcy zwykle kradną informacje w celu sprzedania ich lub wyłudzenia pieniędzy w zamian za powstrzymanie się od upublicznienia ich.

Zainfekowane zasoby internetowe
Zasoby sieciowe zawierające szkodliwe programy istnieją praktycznie w każdym państwie na świecie. W pierwszym kwartale 2011 roku 89% wszystkich zasobów sieciowych wykorzystywanych do dystrybucji szkodliwego oprogramowania zostało wykrytych w 10 państwach na całym świecie.

Stany Zjednoczone znalazły się na szczycie listy państw, w których wykryto najwięcej zasobów internetowych rozprzestrzeniających szkodliwe oprogramowanie. W państwie tym większość szkodliwej zawartości znajduje się na zhakowanych legalnych zasobach. Pomiędzy styczniem a marcem 2011 roku udział amerykańskich stron hostujących szkodliwe oprogramowanie zwiększył się o 1,7 punktu procentowego.

Kaspersky14062011
Kraje z największą liczbą zainfekowanych zasobów internetowych, pierwszy kwartał 2011 r.

Serwisy społecznościowe na fali
Innym trendem, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo IT, jest rosnąca popularność portali społecznościowych, blogów, torrentów, YouTube’a oraz Twittera, które coraz bardziej zmieniają krajobraz cyfrowy. Serwisy te umożliwiają szybką i łatwą wymianę danych pomiędzy użytkownikami zlokalizowanymi na całym świecie. Dane publikowane na blogach użytkowników często są uważane za tak samo wiarygodne jak informacje pochodzące od oficjalnych mediów. Popularność takich zasobów już teraz zwróciła uwagę cyberprzestępców. W przyszłości liczba ataków przeprowadzanych na oraz za pośrednictwem takich serwisów prawdopodobnie wzrośnie.

Więcej informacji na temat zagrożeń IT w pierwszym kwartale 2011 r. można znaleźć w pełnym raporcie dostępnym w Encyklopedii Wirusów VirusList.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab: pod linkiem

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ