Cisco prezentuje zintegrowany Next-Generation Firewall

0

Cisco ASA with FirePOWER Services to rozwiązanie łączące zapory sieciowe Cisco z oprogramowaniem Sourcefire Next‐Generation IPS oraz Advanced Malware Protection, co tworzy kompletny, zintegrowany system bezpieczeństwa.

Nowe rozwiązanie wykorzystuje znane i sprawdzone w działaniu zapory sieciowe Cisco ASA 5500-X Series wyposażone w mechanizmy kontroli aplikacji, które zostały zintegrowane z systemem zapobiegania włamaniom oraz technologią Sourcefire Advanced Malware Protection. W efekcie powstał zintegrowany system umożliwiający efektywną ochronę sieci przed zagrożeniami przed, w trakcie i po ataku.

Cisco ASA with FirePOWER Services to koncepcja systemu bezpieczeństwa zbudowana przy założeniu udostępnienia użytkownikom pełnej widoczności panoramy zagrożeń, koncentracji na wykrywaniu wszystkich wektorów atakóworaz integracji różnych, działających dotąd niezależnie platform.

Rozwiązanie Integruje różne technologie zabezpieczeń i pozwala firmom na minimalizację największego ryzyka, jakie stwarzają ataki APT i zero-day. ASA with FirePOWER Services zapewnia lepszą widoczność potencjalnych zagrożeń oraz udostępnia mechanizmy ich ciągłej analizy, pozwalające na detekcję zaawansowanych ataków wielowektorowych. Jednocześnie ułatwia i automatyzuje odpowiedź systemu zabezpieczeń na znane i nieznane jeszcze zagrożenia. Ponadto generuje holistyczne, aktywne wskaźniki IoC, które przyspieszają proces śledzenia zagrożeń, jak również pozwalają na ich retrospektywną analizę umożliwiającą automatyczną aktualizację polityki bezpieczeństwa i reakcji systemu na pojawiające się incydenty.

Rozwiązanie zostało zintegrowane z oprogramowaniem open-source Snort, OpenAppID i ClamAV, co pozwala jego użytkownikom na łatwe i szybkie dopasowanie do wymagań nowych lub specyficznych aplikacji albo zagrożeń. Nowy system bezpieczeństwa jest oferowany przez Cisco w dwóch opcjach:

  • Cisco ASA with FirePOWER Services (użytkownik może kupić zapory sieciowe ASA 5500-X Series lub ASA 5585-X Series w pakiecie z licencją na usługi FirePOWER Services).
  • FirePOWER Services for Cisco ASA (użytkownicy, którzy już mają zapory sieciowe ASA 5500-X Series lub ASA 5585-X Series mogą kupić odpowiednią licencję i uruchomić usługi FirePOWER Services na istniejącym sprzęcie).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ